Θέση για μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς

Image of business documents, pen and glasses on workplace during meeting of partners

Θέση για μηχανολόγους και ηλεκτρολόγους μηχανικούς:

Απαραίτητη προϋπόθεση η εμπειρία σε ζητήματα χωροθέτησης, αδειοδότησης, επίβλεψης της κατασκευής και παρακολούθησης της λειτουργίας έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και εμπορίας και προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος.

Η γνώση της Αγγλικής θεωρείται απαραίτητη, η δε προηγούμενη εμπειρία των υποψηφίων σε θέση ευθύνης θα συνεκτιμηθεί.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέχρι την 31/08 να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα μαζί με τυχούσες συστατικές επιστολές στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eunice-group.com