thumb

Head Office in New-York

775 New York Ave, Brooklyn, NY 11203

Request a Quote

Looking for a quality and affordable builder for your next project?

* Please Fill Required Fields *
img

Toll Free

1-800-987-6543

Working Hours

We are happy to meet you during our working hours. Please make an appointment.

Καριέρα

Ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) αναπτύσσει καινοτομίες, παράγει τεχνογνωσία, ολοκληρώνει πολυσύνθετα έργα που απαιτούν κάθε είδους επιμέρους εργασίες. Από ένα τοπογραφικό διάγραμμα μέχρι ένα mobile app, κι από ένα μοντέλο αεροδυναμικής μέχρι πρωτόκολλα τηλεμετρίας. Συνεχώς αναζητούμε ανθρώπους πρόθυμους να μάθουν, να εξελιχθούν, να αναλάβουν ευθύνες και να εργαστούν με πάθος για τον Όμιλό μας. Προσφέρουμε εξαιρετικές ευκαιρίες σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία και την αποτελεσματικότητα. Αν επιθυμείτε να εργαστείτε στην οικογένεια της EEG μη διστάσετε να μας στείλετε το βιογραφικό σας στο hr@eunice-group.com.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Operation & Maintenance Engineer – Full Time

Main Responsibilities:

 • Preventive and corrective maintenance activities
 • Inspect electrical and mechanical systems of the projects
 • Inspect control and communication systems of the projects
 • Warehouse management and Control of Spare Parts and inventory
 • Technical Specifications for spare parts
 • On-site supervision of any internal intervention
 • Communicate with local organizations (e.g. PPC, municipalities, local contractors, etc.) and local representatives for the scheduling of activities related to the operation of the projects
 • Preparation of reports
 • Corrective & Scheduled Maintenance – Daily and Weekly work scheduling
 • Plants Operation, Monitoring and Reporting
 • Implementation and Control of HSQE instructions
 • Contractors onsite support and supervision

Requirements

 • Degree on Electrical or Mechanical Engineering
 • Relevant Experience 5-7 years
 • Team working skills
 • Good communication skills
 • Efficient knowledge of the english language
 • Efficient knowledge of MS Office, MS PROJECT, ERP/ODOO

Benefits

 • Working in a friendly, dynamic environment, in a leading company in the renewable energy sector
 • Competitive salary
 • Opportunities for career development
 • Job stability
2. Scada Engineer – Full Time

Main Responsibilities:

 • Setup/configuration/Programing of logic, control schemes, and network/communication paths for RTACs, RTUs, HMIs, PLCs, Cellular Routers and other SCADA system equipment
 • Design & Develop of SCADA system architecture and operational pages for system monitoring
 • Implement/ Manage /Maintain and Enhance SCADA system components
 • Track/ Document and Report weekly progress updates. Provide reports to various departments
 • Create revisions for existing programs, systems, and procedures

Requirements:

 • Bachelor’s degree in Electrical Engineering, Electrical Engineering Technology or Computer Engineering
 • 2+ years of relevant experience in SCADA projects
 • Knowledge of SQL databases and Visual Basic or equivalent
 • Ability to coordinate with team members to implement and update SCADA system and field equipment
 • Team working skills
 • Good communication skills
 • Efficient knowledge of the English language

Benefits:

 • Working in a friendly, dynamic environment, in a leading company in the renewable energy sector
 • Competitive salary
 • Opportunities for career development
 • Job stability
3. Purchasing Manager – Full Time

Αρμοδιότητες

 • Πραγματοποιεί έρευνα αγοράς προμηθευτών και αξιολογεί τις τεχνικές & οικονομικές προσφορές για την επιλογή των κατάλληλων προμηθευτών εξοπλισμού & παροχής υπηρεσιών,
 • Συμμετέχει στην σύνταξη, διαπραγμάτευση και έλεγχο των συμβάσεων προμήθειας εξοπλισμού & παροχής υπηρεσιών,
 • Παρακολουθεί την εκτέλεση τους και επιμελείται τις απαραίτητες τροποποιήσεις ή/και προσαρμογές αυτών,
 • Τηρεί αρχείο οικονομικών & τεχνικών προσφορών καθώς και μητρώο αξιολόγησης συνεργαζόμενων προμηθευτών,
 • Υποστηρίζει την κατάρτιση του επιχειρηματικού πλάνου ανάπτυξης των Έργων και γενικότερα τήρηση του προϋπολογισμού τιμών του Ομίλου,
 • Εφαρμόζει την εγκεκριμένη πολιτική προμηθειών,
 • Εκπαιδεύει και κατευθύνει στελέχη της ομάδας του.

Απαιτούμενα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, με εξειδίκευση στους τομείς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Τεχνολογιών Περιβάλλοντος ή/και στους τομείς Βιομηχανίας, Διοίκησης επιχειρήσεων,
 • Κατ’ ελάχιστον 5ετής εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση Τμήματος Προμήθειας σε Βιομηχανικά, ή Ενεργειακά Έργα,
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (γραπτά & προφορικά),
 • Άριστη γνώση MS Office ,
 • Εμπειρία σε σύγχρονα πληροφοριακά ERP.

Δεξιότητες

 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης,
 • Πολύ καλές δεξιότητες οργάνωσης, προγραμματισμού και διαχείρισης χρόνου,
 • Εξαιρετικές δεξιότητες επικοινωνίας & εδραίωσης κλίματος εμπιστοσύνης,
 • Ευελιξία & ικανότητα απόδοσης υπό συνθήκες πίεσης,
 • Υψηλό αίσθημα ευθύνης για τις αρμοδιότητες της θέσης, με ιδιαίτερη έμφαση στην τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού, των διαδικασιών και των κανόνων εχεμύθειας της Εταιρείας.

Παροχές

Ο Όμιλος προσφέρει ένα ανταγωνιστικό πακέτο αμοιβών και παροχών, συνεχή εκπαίδευση, προοπτικές εξέλιξης στα πλαίσια ενός δυναμικού οργανισμού, καθώς και τις προϋποθέσεις για την έκφραση και την ανάπτυξη τόσο των γνωστικών όσο και των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του εργαζομένου.

4. IT Applications Owner – Full Time

Main duties & Responsibilities

 • Drive the strategy and roadmap of new modules and enhancements implementation to address business needs
 • Provide technical leadership and be responsible for reviewing and further evolving the development standards, framework, guidelines and approach
 • Provide oversight and be accountable for the design, development, performance validation and testing methodologies to ensure technical solutions meet quality requirements
 • Develop high level framework to ensure proposed IT solutions are aligned with improved business processes to enhance efficiency and productivity of business operations
 • Build proactive, responsive relationships with business users to understand upcoming business needs and provide visibility into the development capacity planning and utilization
 • Ensure consistent level of service and problem resolution
 • Manage resource allocation, capacity utilization and delivery of the teams under responsibility
 • Develop an engaged and high performing team by providing mentorship and guidance, encourage success and growth

Skills & Qualifications:

 • ·At least 5 years’ experience in providing ERP software solution Services, familiarity with ENTERSOFT ERP will be consider as an additional skill
 • Excellent knowledge of Microsoft SQL server databases
 • Strong presentation, communication (both written & oral) skills
 • Strong ability to convey technical information to non-technical users.
 • Computer Science Degree or equivalent
 • Excellent command of English, both written and oral
5. Legal Advisor – Full Time

Ο υποψήφιος/α θα ασχολείται ενδεικτικά με τα παρακάτω θέματα :

 • Αστικό Δίκαιο/Μισθώσεις
 • Εμπορικό Δίκαιο/Συμβάσεις
 • Δανειακές συμβάσεις
 • Νομιμοποιητικά έγγραφα εταιρειών Ομίλου

Προσόντα υποψηφίου/ας:

 • Πτυχίο Νομικής Σχολής
 • Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας (Proficiency level)
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ σε θέματα MS Office
 • Εμπειρία κατ’ ελάχιστο 2 ετών σε θέματα εταιρειών
 • Εμπειρία στο τομέα της ενέργειας

Ο Όμιλος προσφέρει:

  • Αποδοχές ανάλογα με τις ικανότητες και εμπειρία του/της υποψηφίου
  • Άριστο περιβάλλον εργασίας
  • Εκπαίδευση εντός και εκτός Ομίλου