Δραστηριότητες

Δραστηριότητες & Έργα με προσανατολισμό καθαρής ενέργειας

Ο Όμιλος Eunice έχει σταθερό προσανατολισμό και συνέπεια για περισσότερα από είκοσι χρόνια σε δραστηριότητες και καινοτομίες που αφορούν αποκλειστικά στην καθαρή ενέργεια. Με όχημα τις νέες τεχνολογίες και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, μέσω των δραστηριοτήτων και των προηγμένων τεχνολογικά προϊόντων που αναπτύσσει, ο Όμιλος δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις, ώστε η μετάβαση στην επόμενη ημέρα της καθαρής ενέργειας να τον κατατάσσει στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής και διεθνούς ενεργειακής τεχνολογίας, με ελληνικό αποτύπωμα και υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία.
 •  

  Παραγωγή Ενέργειας

  Ο Όμιλος Eunice εστιάζει στην παραγωγή ενέργειας αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές, από τον άνεμο και τον ήλιο.
 •  

  Πράσινα Νησιά

  Το S4S είναι το πρωτοποριακό τεχνολογικό σύστημα του Ομίλου Eunice για την έξυπνη αυτοπαραγωγή και διαχείριση της παραγόμενης ενέργειας σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές. Διαθέτει software το οποίο ενσωματώνει πολλαπλές πηγές ενέργειας μαζί με αποθήκευση για να δημιουργήσει ένα ασφαλές έξυπνο δίκτυο.
 •  

  Συστήματα Ενεργειακής Αποθήκευσης (BESS)

  Σταθμοί ενεργειακής αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας με τις χαρακτηριστικές ονομασίες «Ptolemaida Battery Energy Storage System» (PTOLEMAIDA BESS) και «Arcadia Battery Energy Storage System» (ARCADIA BESS).
 •  

  Ενεργειακές Διασυνδέσεις

  Η Eunice υλοποιεί λύσεις και έργα μεγάλης κλίμακας, όπως Έργα PCI & έργα ενεργειακών διασυνδέσεων - Greece-Africa Power Interconnector (GAP) & SAI- η πρώτη Δια-ηπειρωτική Διασύνδεση στη ΝΑ Μεσόγειο.