Παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές

Ο Όμιλος Eunice εστιάζει στην παραγωγή ενέργειας αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές, από τον άνεμο και τον ήλιο.
Ήδη, διαθέτει σε λειτουργία αιολικά & φωτοβολταϊκά πάρκα σε όλη την Ελλάδα συνολικής ισχύος περίπου 100MW ενώ μέσα στην επόμενη πενταετία η συνολική ισχύς αναμένεται να ξεπεράσει τα 1650MW.