Tilos Project

S4S Tilos

To πρωτοποριακό έργο του υβριδικού σταθμού παραγωγής στην Τήλο, έχει κερδίσει διεθνή αναγνώριση ως το πρώτο στην Ευρώπη εν λειτουργία έργο παραγωγής, αποθήκευσης και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας από ΑΠΕ, έχοντας λάβει ήδη τεσσερα βραβεία κατα τη
διάρκεια λειτουργίας του.

Ονομαστική ισχύς ανεμογεννήτριας

800kW

Ονομαστική ισχύς φωτοβολταϊκών

160kWp

Αντιστροφείς

8 x 20kW PV inverters, 2 x 450kW Battery inverters

Συστοιχίες μπαταριών ονομαστικής αποδιδομένης ενέργειας

2.8MWh

Σύστημα ενεργειακής παραγωγής & αυτονομίας

Το TILOS Project ήταν μέρος του πρωτοποριακού Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου Horizon 2020 και ο Όμιλος Eunice, ως μέλος του ιδιωτικού τομέα στην κοινοπραξία, σχεδίασε, χρηματοδότησε, κατασκεύασε και σήμερα λειτουργεί τον Υβριδκό Σταθμό Παραγωγής Ενέργειας – S4S Tilos. Με τη λειτουργία του συστήματος και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η Τήλος έγινε, καλύπτει τις αναγκες κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί σε μαγάλο βαθμό.

Στρατηγικός στόχος του Ομίλου Eunice είναι η διάδοση της τεχνογνωσίας του TILOS Project και η αναπαραγωγή του μοντέλου σε παρόμοια έργα σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές στην Ελλάδα.

Το TILOS Project βασίζεται στο καινοτόμο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, S4S (STORAGE FOR SUSTAINABILITY, SMART GRID, SOLUTIONS, SECURITY), που μπορεί να συνδυάσει διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά, με αποθήκευση ενέργειας. Το S4S εφαρμόζει σε πραγματικό χρόνο μετεωρολογικά, τεχνικά δεδομένα, φορτίο και λειτουργικά δεδομένα, προκειμένου να εξασφαλίσει αδιάλειπτη παροχή ρεύματος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

Η μελλοντική ανάπτυξη του S4S επικεντρώνεται στην πλήρη ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε συνδυασμό με το σύστημα έξυπνης διαχείρισης και της πρώτης και μοναδικής ελληνικής ανεμογεννήτριας EW16 Thetis 50kW, με στόχο την εξυπηρέτηση των ΝetProsumers και των μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων και των κατοίκων των ελληνικών και όχι μόνο νησιών, ως εφαρμογή Smart Grids.

Κάντε κλικ στο κουμπί παρακάτω και δείτε τα πραγματικά δεδομένα του S4S Tilos σε λειτουργία.

Το Tilos Project αναλυτικά:

Σκοπός του πρωτοποριακού έργου T.I.L.O.S. (Technology Innovation for the Local Scale) είναι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός ευφυούς, καινοτόμου συστήματος αυτοπαραγωγής ενέργειας βασισμένο σε ΑΠΕ (αιολική και ηλιακή ενέργεια) και συσσωρευτών προηγμένης τεχνολογίας, στο νησί της Τήλου για την κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των κατοίκων της κοινότητας του νησιού.

Περισσότερες πληροφορίες για το TILOS Project μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του έργου:  www.tiloshorizon.eu

tilos-logo-300x59

Το TILOS Project εγκρίθηκε για πρώτη φορά μεταξύ 80 άλλων ανταγωνιστικών έργων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Horizon 2020.

Η Eunice Laboratories, μέλος του Ομίλου Eunice, έχοντας μακρόχρονη εμπειρία σε εφαρμογές συστημάτων ΑΠΕ στην Ελλάδα, συμμετείχε στο TILOS Project διασφαλίζοντας τη θέση σε λειτουργία όλων των στοιχείων του microgrid, καθώς και tτην ασφαλή λειτουργία ολόκληρου το συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία κατάφερε να συνάψει με επιτυχία την πρώτη Σύμβαση Αγοράς Ενέργειας (ΣΠΠ) για Υβριδικό Σταθμό στην Ελλάδα με τον Διαχειριστή Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων συμβάλλοντας παράλληλα στη διαμόρφωση του νομικού πλαισίου για τα υβριδικά συστήματα στην Ελλάδα.

Τεχνικές Πληροφορίες

Ο υβριδικός Σταθμός Παραγωγής αποτελέιται από:

 • Ανεμογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 800kW
 • Φωτοβολταϊκά ονομαστικής ισχύος 160kW
 • Συστοιχίες μπαταριών ονομαστικής αποδιδομένης ενέργειας 2.4MWh
 • 1MW Battery inverter
 • In house EMS σύστημα
 • In house SCADA σύστημα

Η ανάπτυξη του S4S βρίσκει εφαρμογή σε ακόμη τέσσερις νησιωτικές περιοχές. Πρόκειται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒΣ) στις νήσους Ανάφη, Δονούσα, Λέρο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στους Φούρνους Κορσεών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικής εγγυημένης ισχύος 2,5 MW.

Οι νέοι υβριδικοί σταθμοί στο Αιγαίο συμβάλλουν:

 • στη μείωση της καύσης υδρογονανθράκων για την παραγωγή ενέργειας
 • στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
 • στην προστασία του περιβάλλοντος
 • στην αύξηση του δυναμικού & της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 • στη μείωση του ενεργειακού κόστους

ενώ παράλληλα

 • εξασφαλίζουν την ουσιαστική απεξάρτηση των νησιών από το πετρέλαιο & την ηλεκτροδότησή τους από το πλούσιο αιολικό & ηλιακό δυναμικό τους, που παραμένει σήμερα ανεκμετάλλευτο
 • βελτιώνουν την ενεργειακή ασφάλεια των νησιών, αξιοποιώντας καινοτόμες ενεργειακές τεχνολογίες, όπως τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, οι έξυπνοι μετρητές & τα προηγμένα συστήματα διαχείρισης της ενέργειας, που οδηγούν στην ενεργειακή αυτονομία των νησιών & των ίδιων των καταναλωτών, με στόχο να γίνουν NetProsumers, με μεγάλα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη
BROCHURE

The first energy autonomous island in the Mediterranean