ΕΕ & Εθνικά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης

S4S Tilos – Υβριδικός Σταθμός Παραγωγής Ενέργειας για Ενεργειακή Αυτονομία.

Το S4S (STORAGE FOR SUSTAINABILITY, SMART GRID, SOLUTIONS, SECURITY) είναι το πρωτοποριακό τεχνολογικό σύστημα της Eunice «έξυπνης» διαχείρισης παραγόμενης ενέργειας. Διαθέτει software το οποίο ενσωματώνει πολλαπλές πηγές ενέργειας μαζί με αποθήκευση για να δημιουργήσει ένα ασφαλές έξυπνο δίκτυο.

To Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης S4S διαχειρίζεται με έξυπνο τρόπο τόσο την παραγωγή της ενέργειας όσο και την αποθήκευσή της. Επιπλέον, με τη βοήθεια του έξυπνου φορτίου το οποίο έχει επίσης αναπτυχθεί στα πλαίσια του S4S, υπάρχει η δυνατότητα να ενσωματωθούν στο σύστημα διαχείρισης της ενέργειας και ελεγχόμενα φορτία. Αυτό διασφαλίζει έξυπνη διαχείριση παραγωγής και κατανάλωσης.

Μέρος του S4S εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στο διεθνώς πολυβραβευμένο “TILOS Project” ανοίγοντας το δρόμο και δίνοντας το κρίσιμο έναυσμα και το καταλυτικό παράδειγμα εφαρμοσμένης τεχνολογίας ενεργειακής μετάβασης, με άμεσα και μετρήσιμα οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και τους καταναλωτές ενέργειας σήμερα στο ακριτικό νησί των Δωδεκανήσων και μελλοντικά σε ευρύτερη έκταση.

Ο πρώτος Υβριδικός Σταθμός σε λειτουργία στο νησί της Τήλου, αποτελεί αφετηρία και σημείο αναφοράς για όλες τις νέες επενδύσεις του Ομίλου, οι οποίες είναι αυτοχρηματοδοτούμενες ενώ το Έργο αποτελεί ορόσημο για την Ελλάδα λαμβάνοντας παράλληλα Ευρωπαϊκές διαστάσεις.

Εθνικά Έργα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ

ΠΑΡάκτια Α/Γ με Λογισμικό Ολοκληρωμένης συνδιαχείρισης Συστήματος -ΠΑΡΑΛΟΣ^2

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή στην Ελλάδα μιας μικρής ανεμογεννήτριας της τάξης των 50 kW που θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες των παράκτιων περιοχών καθώς και την περιορισμένη πρόσβαση μεγάλων οχημάτων από ξηράς (νησιά, παραθαλάσσια τουριστικά θέρετρα, κλπ). Σκοπός είναι το τελικό προϊόν να ενσωματώσει στην κατασκευή του χαρακτηριστικά των υπεράκτιων ανεμογεννητριών (offshore wind turbines) στο μέγεθος μιας μικρής ανεμογεννήτριας όπως αυτή ορίζεται με το διεθνές πρότυπο IEC 61400-2.

AIOLOS: Ανάπτυξη Πολυλειτουργικών Ινοπλισμένων Σύνθετων Υλικών με Νάνο-Τροποιημένη Μητρική Φάση για Κατασκευή Δομών Ανεμογεννητριών.

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη και κατασκευή μίας νέας γενιάς Υβριδικών νανο-Σύνθετων Υλικών (ΥΣΥ) με ενισχυμένη μηχανική αντοχή, ανθεκτικότητα και ικανότητα Παρακολούθησης Δομικής Ακεραιότητας εν ώρα Λειτουργίας (ΠΔΑΛ). Τα υλικά του ΑΙΟΛΟΣ αλλά και οι διαδικασίες παραγωγής τους, στοχεύοντας σε εφαρμογές αιολικής ενέργειας, όπως πτερύγια και δομικά μέρη ανεμογεννητριών για επίγειες ή θαλάσσιες περιοχές, πρόκειται να αποτελέσουν εναλλακτικές λύσεις με μεγαλύτερη αξιοπιστία και βελτιωμένη αντοχή σε σχέση με τα υπάρχοντα σύνθετα υλικά.

I4ByDesign: Η βασική ιδέα του I4byDESIGN είναι η ίδρυση ενός Κέντρου Ικανοτήτων με τη μορφή ενός Κέντρου Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της Βιομηχανίας 4.0.

Συμμετοχή στην ανάπτυξη προϊόντων βιομηχανικής έρευνας ΠΒ06 & ΠΒ07, που θα χρησιμοποιηθούν υπό την μορφή εργαλείων-υπηρεσιών προς πώληση, στους τομείς του Internet of Things (ΙοΤ)-Διαδικτύου των Πραγμάτων καθώς και της Εξοικονόμησης ενέργειας για την Βιομηχανία 4.0.

Έργα της ΕΕ που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Neanias

NEANIAS: Development of Novel EOSC Services for Emerging Atmosphere, Underwater & Space Challenges

Το έργο θα παρέχει καινοτόμες θεματικές υπηρεσίες ( σε τομείς όπως, ατμόσφαιρα, διάστημα, υποθαλάσσια ύδατα) που είναι ευέλικτες και ανοιχτές για να καλύπτουν τις ανάγκες των κοινοτήτων πέρα από τον αρχικό τους ορισμό και ικανές να προσαρμοστούν σε γειτονικές περιπτώσεις, ενισχύοντας την αναπαραγωγιμότητα και την επαναχρησιμοποίηση.

Advanced Energy Performance Assessment towards Smart Living in Building and District Level.

Tο έργο SmartLivingEPC στοχεύει να ενσωματώσει τις κύριες παραμέτρους που συνιστούν το Industry 4.0 σε ένα Πιστοποιητικό Έξυπνης Ενεργειακής Απόδοσης και να παραδώσει ένα πιστοποιητικό που θα εκδοθεί με τη χρήση ψηφιοποιημένων εργαλείων ανακτώντας τις απαραίτητες πληροφορίες αξιολόγησης σχετικά με τα χαρακτηριστικά και τα συστήματα του κτιρίου από το real-time δεδομένα. Το SmartLivingEPC θα παρέχει πληροφορίες σε σχέση με τη λειτουργική συμπεριφορά του κτιρίου, με την εισαγωγή μιας νέας κλίμακας αξιολόγησης, βασισμένη σε μια σταθμισμένη προσέγγιση του κύκλου ζωής, της απόδοσης του καθώς και μέσω της  αξιολόγησης της ευφυΐας του κτιρίου.  Δυνατότητα για την EUNICE δημιουργίας νέων ψηφιακών λύσεων και υπηρεσιών που υποστηρίζουν εσωτερικά την ενεργειακή μετάβαση μέσω Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης.

SmartSPIN: Smart energy services to solve the SPlit INcentive problem in the commercial rented sector.

Tο έργο στοχεύει στην ανάπτυξη, τη δοκιμή και την επικύρωση ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ευελιξίας στον τομέα των εμπορικών ενοικίων. Η κοινοπραξία του SmartSPIN θα σχεδιάσει, επιδείξει, εφαρμόσει και δοκιμάσει έξυπνες ενεργειακές λύσεις σε τρεις ευρωπαϊκές πιλοτικές εφαρμογές στην Ιρλανδία, την Ισπανία και την Ελλάδα.

Data hub for the Creation of Energy communities at Local Level and to Advance Research on them.

Το DATA CELLAR στοχεύει στη δημιουργία ενός δημόσιου χώρου ενεργειακών δεδομένων που θα υποστηρίξει τη δημιουργία, ανάπτυξη και διαχείριση Τοπικών Ενεργειακών Κοινοτήτων (LEC) στην ΕΕ. Η εισαγωγή δεδομένων θα διευκολυνθεί μέσω μιας καινοτόμου προσέγγισης ιδιωτικής μέτρησης με ανταμοιβή (token), με έμφαση στην εύκολη ενσωμάτωση και αλληλεπίδραση, που εγγυάται την ομαλή ενοποίηση με άλλους χώρους ενεργειακών δεδομένων της ΕΕ, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους φορείς των Ενεργειακών Κοινοτήτων υπηρεσίες και εργαλεία για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Η EUNICE συμμετέχει στο έργο μέσω της ΘΟΗ Ενεργειακής Κοινότητας για την παροχή δεδομένων και αξιοποίηση των services που θα αναπτυχθούν.

Gemini

HiGh fidElity Modelling for small wINd turbInes.

Στόχος του έργου είναι η ενσωμάτωση και αξιοποίηση High Performance Computers (Υπολογιστών Υψηλής Ακριβείας και Ταχύτητας) σε προσομοιώσεις για την βελτιστοποίηση των αεροδυναμικών χαρακτηριστικών μικρών ανεμογεννητριών.

Untitled design (76)

24_7 ZEN (to be started January 2023): Reversible SOEC/SOFC System for a zero emissions network energy system

Ο στόχος του 24_7 ZEN είναι να σχεδιάσει και να κατασκευάσει μια μονάδα εξισορρόπησης reversible Solid Oxide Cell (rSOC) υψηλής απόδοσης, εγκατεστημένης ισχύος 33/100 kW και να αποδείξει τη συμβατότητά της με τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Θα πραγματοποιηθεί πιλοτική εφαρμογή, στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στην Θεσσαλονίκη, παραγωγής πράσινου υδρογόνου από ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια και θα ελεγχθεί η χρήση του είτε ως καύσιμο στην κυψέλη καυσίμου παρέχοντας ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο είτε μέσω της έγχυσης του υδρογόνου στο δίκτυο φυσικού αερίου με στόχο την απανθρακοποίηση του. Αυτή η κοινοπραξία θα αναπτύξει και θα επικυρώσει ένα οικοσύστημα που μπορεί μελλοντικά να κλιμακωθεί σε επίπεδο ισχύος αρκετών MW. Η Eunice θα είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση του συστήματος στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την ανάπτυξη ενός νέου module του S4S με σκοπό τον έλεγχο και διαχείριση των διεργασιών παραγωγής-κατανάλωσης πράσινου υδρογόνου.

*The 24/7 ZEN Project, funded by the EU through the Horizon Europe Framework Programme, is currently under Grant Agreement preparation by the EU and the 24/7 ZEN Consortium.

Picture1

Crete-Aegean Hydrogen Valley (CRAVE-H2)

Το έργο CRAVE H2 στην Κρήτη αφορά την ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων τεχνολογιών υδρογόνου, καλύπτοντας ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου για να αντικαταστήσει τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα με υδρογόνο. Στοχεύει στην εξασφάλιση της ασφάλειας του υδρογόνου και την ανάλυση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών του επιπτώσεων τοπικά. Το CRAVE-H2 περιλαμβάνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις, ενσωματώνοντας παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης υψηλής πίεσης και διανομής, συμπεριλαμβανομένου ενός σταθμού υδρογόνου. Το έργο αντιμετωπίζει προκλήσεις στον σχεδιασμό, την άδεια, την κατασκευή, τη λειτουργία και το εμπόριο στην οικονομία του υδρογόνου, με στόχο να καθιερώσει την πρώτη εμπορική χρήση υδρογόνου στην Ελλάδα και ενδεχομένως να αναπτύξει ένα κύριο κέντρο Πράσινου Υδρογόνου στην περιοχή Αθερινολάκκου.

Untitled design (75)

CRETE VALLEY

To CRETE VALLEY, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στοχεύει στη μετατροπή της Κρήτης σε αυτάρκες ανανεώσιμο ενεργειακό σύστημα, δημιουργώντας το πρώτο Renewable Energy Valley ‘Living Lab’ (REV-Lab) στην Ευρώπη. Το πρωτοποριακό αυτό έργο θα περιλαμβάνει τέσσερα Community Energy Labs (CELs) στην Κρήτη, χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές ανανεώσιμης ενέργειας όπως ηλιακή, αιολική και βιομάζα. Το έργο θα ενσωματώσει επίσης προηγμένες τεχνολογίες Πληροφορικής για να αποδείξει την κλιμακωσιμότητα των ανανεώσιμων συστημάτων και να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και ανεξαρτησία.