Νέα

Ανοιχτή πρόταση διεθνούς συνεργασίας στα έργα διεθνών διασυνδέσεων & στρατηγικών επενδύσεων GAP, SAI, «Aigaio Project»

Ανοιχτή διεθνή πρόσκληση επενδυτικής και τεχνολογικής συνεργασίας, προς τους εκπροσώπους της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς, στα έργα διεθνών διασυνδέσεων και στρατηγικών επενδύσεων ΑΠΕ και αποθήκευσης της ενέργειας, που υλοποιεί ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος Eunice, ανοίγοντας το δρόμο για όλες τις μεγάλες ενεργειακές επενδύσεις στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη, απηύθυνε ο Δρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Eunice, από το βήμα του 5ου Ενεργειακού Συνεδρίου Κρήτης.

O Δρ. Πεχλιβάνογλου, κατά την ομιλία του με θέμα: «Ενεργειακές διασυνδέσεις και η νέα ενεργειακή εποχή στη ΝΑ Μεσόγειο», απευθυνόμενος προς τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, διακεκριμένους εκπροσώπους της παγκόσμιας ενεργειακής αγοράς και επενδυτικών ομίλων και οργανισμών, της ακαδημαϊκής τεχνολογικής κοινότητας και θεσμικούς εκπροσώπους, από την Ελλάδα, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ, Αίγυπτο, Ισραήλ, Κύπρο κ.α. τόνισε ότι:

  • «Η εκμετάλλευση των διασυνδέσεων σε συνδυασμό με την αύξηση των εγκατεστημένων μονάδων ΑΠΕ δίνει τη δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης της παραγόμενης ενέργειας. Αυτό γίνεται μέσω αυξημένης χρήσης των διασυνδέσεων, οι οποίες εκμεταλλεύονται την εκτεταμένη γεωγραφική διασπορά του διασυνδεδεμένου δικτύου για τυχόν μεταφορές μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας και εκμετάλλευση των διαφορικών τιμών, μεταξύ των χωρών της Ευρώπης.

Το αποτέλεσμα είναι μεσοπρόθεσμα η αυξημένη κερδοφορία των διασυνδέσεων, καθώς και των μονάδων αποθήκευσης, η οποία επιτρέπει τη σταθερή και γρήγορη απόσβεση των επενδύσεων αυτών.

Επισημαίνοντας παράλληλα τη μεγάλη γεωπολιτική και επενδυτική σημασία των προτεινόμενων έργων ο εκπρόσωπος της Eunice ανακοίνωσε από το βήμα του 5ου Ενεργειακού Συνεδρίου Κρήτης την ανοιχτή παγκόσμια πρόσκληση προς επενδυτές, τεχνολογικούς συνεργάτες και φορείς ενδιαφέροντος. Ειδικότερα  για τη συνεργασία στο διεθνούς σημασίας έργο διηπειρωτικής διασύνδεσης Greece Africa Power Interconnector (GAP) ο Δρ. Πεχλιβάνογλου επισήμανε ότι:

  • «Η πρωτοπορία στο χώρο της ανάπτυξης των δικτύων ηλεκτροδότησης μεγάλης κλίμακας αποτελεί μία στρατηγική ευκαιρία τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την Αίγυπτο, διαδραματίζοντας κεντρικό ρόλο στις ενεργειακές και γεωπολιτικές εξελίξεις της νοτιοανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης περιοχής.

Η εκμετάλλευση της ελληνοαιγυπτιακής ΑΟΖ και της στενής διακρατικής συνεργασίας των δύο χωρών, σε θέματα στρατηγικής και ενέργειας, αποτελεί μία ιστορική ευκαιρία για την υλοποίηση καινοτόμων έργων, τα οποία έχουν τη δυναμική να αλλάξουν τον ενεργειακό και τον γεωπολιτικό χάρτη της περιοχής. Η Eunice μέσω των έργων που αναπτύσσει καθώς και της τεχνογνωσίας που εισάγει στην αγορά γίνεται αρωγός σε αυτή την εθνική και διεθνή προσπάθεια».

Παρουσιάζοντας αναλυτικά το χαρτοφυλάκιο των μεγάλων στρατηγικών έργων και διεθνών διασυνδέσεων της Eunice Energy Group,  ο Αντιπρόεδρος του Ομίλου Eunice ειδικότερα αναφέρθηκε:

  • Στο «Aigaio Project»,  έργο εθνικής σημασίας και ταυτοχρόνως κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, ύψους 1,5 δις ευρώ, εγκατάστασης αιολικών πάρκων σε βραχονησίδες του Αιγαίου, τονίζοντας ότι ενσωματώνοντας τις αναγκαίες τεχνικές, περιβαλλοντικές και νομικές πρόνοιες προχωρά κανονικά, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Green Deal  για την ενέργεια, το περιβάλλον και τη βιοποικιλότητα.
  • Στο διεθνούς σημασίας έργο διηπειρωτικής διασύνδεσης Greece Africa Power Interconnector (GAP) πόντισης καλωδίου, που συνδέει την περιοχή Mersa Matruh της Αιγύπτου με την Ελλάδα (στον Αθερινόλακκο, Λασίθι Κρήτης). Όπως επίσης στην ενσωμάτωση και του Εθνικού έργου διασύνδεσης Southern Aegean Interconnector (SAI), ώστε ο σχεδιασμός να επιτρέπει τη βέλτιστη μεταφορά ενέργειας, μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, και συνακόλουθα μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής, μειώνοντας τις πιθανότητες synthesis των κρίσιμων γραμμών διασυνδέσεις Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.
  • Τα σημαντικά έργα ενεργειακής αποθήκευσης Ptolemaida BESS & Arcadia BESS, σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη αντίστοιχα, συνολικής ισχύος 500MW και συνολικής χωρητικότητας 2GWh του ομίλου Eunice, τα οποία  δημιουργούν ένα σημαντικού μεγέθους ενεργειακό buffer, το οποίο επιτρέπει τον αυξημένο ετεροχρονισμό παραγωγής και διάθεσης ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων, επιτυγχάνοντας βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα στις αγοραπωλησίες ενεργειακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.
  • «Η συνολική πρόταση του Ομίλου Εunice αναφορικά με τις διασυνδέσεις στη νέα ενεργειακή εποχή, τα έργα ΑΠΕ και την αποθήκευση, αποτελεί πραγματικά ένα paradigm shift στον τρόπο που σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα ενεργειακά συστήματα του μέλλοντος», τόνισε ο Δρ. Πεχλιβάνογλου, ο οποίος κατά την ομιλία του επισήμανε ιδιαίτερα ότι:
  • «Η νέα τάξη πραγμάτων στην παραγωγή, διαχείριση και μεταφορά ενέργειας στην εποχή της απολιγνιτοποίησης και της μαζικής διείσδυσης και χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί τεχνολογικά και οργανωτικά άλματα.

Μία βασική αρχή των συμβατικών δομών λειτουργίας των ηλεκτρικών δικτύων στο παρελθόν, ήταν αυτή της σταθερότητας και της αυτονομίας στα ευρύτερα γεωγραφικά όρια. Σήμερα, η νέα εποχή της ενέργειας απαιτεί μεγάλη ευελιξία από τα δίκτυα ηλεκτροδότησης,  καθώς επίσης και από τις μονάδες παραγωγής και σταθεροποίησης αυτών.

Οι λύσεις στο ερώτημα της σταθερότητας του δικτύου την επόμενη μέρα προϋποθέτουν τη διεύρυνση των διασυνδέσεων, τόσο από πλευράς χωρητικότητας μεταφοράς ενέργειας, όσο και από πλευράς γεωγραφικής έκτασης, ενώ σημαντικό παράγοντα αποτελεί η αύξηση του όγκου αποθήκευσης ενέργειας στα δίκτυα ηλεκτροδότησης.

Η γεωγραφική επέκταση των εθνικών και διεθνών δικτύων ηλεκτροδότησης έχει πολλαπλά οφέλη, ενσωματώνοντας πληθώρα σταθμών παραγωγής καθώς και μονάδων ΑΠΕ, με μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Αποτέλεσμα αυτού είναι η αύξηση της σταθερότητας των δικτύων μέσω του συνδυασμού της στοχαστικότητας των μονάδων ΑΠΕ, μειώνοντας έτσι τις ανάγκες σε όγκο αποθήκευσης ενέργειας. Ειδικότερα στην περίπτωση ενσωμάτωσης μεγάλου ποσοστού φωτοβολταϊκών σταθμών η γεωγραφική επέκταση από Ανατολή προς Δύση προσφέρει επιπλέον πλεονεκτήματα εκμεταλλευόμενη τη χρονική διαφορά μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές του δικτύου.

Τα έργα διασύνδεσης του ομίλου Eunice διαθέτουν όλες αυτές τις παραμέτρους στον πυρήνα του σχεδιασμού τους, προτείνοντας τη διεθνή διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου με πολλαπλά τεχνικά πλεονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής διασποράς του συγκεκριμένου έργου καθώς και της φυσικής διασύνδεσης δύο πολύ μεγάλων δικτύων του ευρωπαϊκού και του αφρικανικού.

Επιπλέον η ενσωμάτωση στο σχεδιασμό και του Εθνικού έργου διασύνδεσης Southern Aegean Interconnector (SAI) επιτρέπει τη βέλτιστη μεταφορά ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και κατά συνέπεια μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μειώνοντας τις πιθανότητες synthesis των κρίσιμων γραμμών διασυνδέσεις Κρήτης και Στερεάς Ελλάδας.

Ταυτόχρονα η ανάπτυξη και ενσωμάτωση μεγάλων έργων ΑΠΕ όπως είναι το Aigaio Project του Ομίλου Eunice επιτρέπουν τη βέλτιστη χρήση των διασυνδέσεων ανεξάρτητα της παραγόμενης ενέργειας και της ζήτησης στα άκρα αυτών».