Νέα

Από το Αιγαίο στην Washington Post: Το ελληνικό ”πράσινο” νησί που προσελκύει τα διεθνή μέσα

Έπειτα από την εγκατάσταση του Υβριδικού Σταθμού Παραγωγής Ενέργειας από 100% Ανανεώσιμες Πηγές που πραγματοποίησε ο Όμιλος Eunice για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων του νησιού σε ρεύμα, η Τήλος πραγματοποιεί το επόμενο σημαντικό της βήμα προς την Πράσινη Μετάβαση.
Όπως αναφέρει η Washington_Post, πρόσφατη ανακοίνωση από τις αρμόδιες αρχές γνωστοποιεί ότι το νησί της Τήλου έχει επιτύχει ποσοστό ανακύκλωσης των απορριμμάτων του κατά το εντυπωσιακό 80%.
Η Τήλος είναι μία εξαιρετικά παραδειγματική κοινωνία με όραμα για το μέλλον τόσο του ίδιου του νησιού όσο και του ευρύτερου οικοσυστήματος.
Απόδειξη αυτού είναι ο διπλασιασμός του αριθμού των μόνιμων κατοίκων του νησιού την τελευταία 20έτια.
Διαβάστε ολόκληρη τη δημοσίευση στην Washington Post εδώ: https://wapo.st/39Whzi3