Νέα

H EUNICE ENERGY GROUP (EEG) στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Βιώσιμης Ενέργειας EU Sustainable Energy Week (EUSEW) στις Βρυξέλες

Ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) και το διεθνώς αναγνωρισμένο και βραβευμένο TILOS Project βρέθηκαν στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη βιώσιμη Ενέργεια, “EU Sustainable Energy Week (EUSEW)”.

Το EUSEW που πραγματοποιήθηκε από τις 17 έως τις 21 Ιουνίου 2019 στις Βρυξέλες αποτελεί το μεγαλύτερο Συνέδριο Ευρωπαϊκής πολιτικής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την αποδοτική χρήση της ενέργειας στην Ευρώπη. Η εκδήλωση συγκέντρωσε πάνω από 4.000 συμμετέχοντες από δημόσιες αρχές, οργανισμούς ενέργειας, εταιρείες, ευρωπαϊκά ιδρύματα, ενώσεις βιομηχανίας, ερευνητικούς οργανισμούς και μέσα ενημέρωσης.

Τον Όμιλο EEG εκπροσώπησε ο CFO της εταιρείας κ. Olli Kuronen, o οποίος ήταν ένας από τους κεντρικούς ομιλητές στην ημερίδα με θέμα “Delivering Clean Energy on EU Islands”. Η ημερίδα οργανώθηκε από τον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για την αποθήκευση ενέργειας (EASE), του οποίου ο Όμιλος EEG, αποτελεί τακτικό μέλος. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας ο κ. Kuronen παρουσίασε το πρωτοποριακό έργο του Ομίλου, τον υβριδικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που συνδυάζει την παραγωγή αιολικής και ηλιακής ενέργειας, την αποθήκευση αλλά και το S4S (Storage for Sustainability, Smart Grid, solutions, Security), το έξυπνο σύστημα ελέγχου και διαχείρισης ενέργειας, στο νησί της Τήλου.

Ο κ. Kuronen επισήμανε ότι τα νησιά αποτελούν ιδανικές τοποθεσίες όπου νέες τεχνολογίες όπως είναι η αποθήκευση ενέργειας, τα έξυπνα δίκτυα (Smart Grids), η έξυπνη διαχείριση, μπορούν να εφαρμοστούν και να δοκιμαστούν με επιτυχία, συνδυάζοντας παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Σε αυτές τις περιπτώσεις η αποθήκευση ενέργειας διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τροφοδότηση των νησιών με ηλεκτρική ενέργεια παραγόμενη από ΑΠΕ και με υψηλά ποσοστά διείσδυσης. Η Ελλάδα, έχοντας περίπου 200 κατοικημένα νησιά αποτελεί ιδανική επιλογή για την ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ σε συνδυασμό με λύσεις ενεργειακής αποθήκευσης.

Η επιτυχής ολοκλήρωση και λειτουργία του υβριδικού σταθμού της Τήλου καταδεικνύει το σημαντικό ρόλο της αποθήκευσης ενέργειας στην πράξη. Η απελευθέρωση από ορυκτά καύσιμα, η ενεργειακή ασφάλεια, η διείσδυση των ΑΠΕ καθώς επίσης και η μείωση του ενεργειακού κόστους, μπορούν να πραγματοποιηθούν με τεχνικά αλλά και οικονομικά βιώσιμο τρόπο. Ο ελληνικός Όμιλος EEG που δραστηριοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα του τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας επικεντρώνεται στην εφαρμογή υβριδικών συστημάτων και λύσεων αποθήκευσης ενέργειας σε νησιωτικές περιοχές. Η ανεκτίμητη τεχνογνωσία, τα πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση του συστήματος στην Τήλο, μπορεί να εφαρμοστεί ευρέως τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου υπάρχουν πάνω από 2.000 νησιά με περισσότερους από 15 εκατομμύρια ανθρώπους.