Νέα

Η EUNICE ENERGY GROUP (EEG) στην Επιτροπή Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου

Με τη συμμετοχή του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG) το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοίνωσε την ίδρυση Επιτροπής Ενέργειας.

Συμμετοχή, που απηχεί τη διεθνή εμβέλεια της επιχειρηματικής και τεχνολογικής δραστηριότητας της EUNICE ENERGY GROUP (EEG) ενώ ταυτοχρόνως σηματοδοτεί την αξιοποίηση καινοτόμων αναπτυξιακών επενδύσεων έργων και δικτύων, παραγωγής, αποθήκευσης και αυτοδιαχείρισης Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, με σταθερή κατεύθυνση τη Δημοκρατία της Ενέργειας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Η επίσημη ανακοίνωση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητήριου έχει ως εξής:

Αθήνα, Μ.Τρίτη 23 Απριλίου 2019 – Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο ανακοινώνει την ίδρυση Επιτροπής Ενέργειας με σκοπό την παρακολούθηση όλων των θεμάτων και εξελίξεων που αφορούν τον τομέα της ενέργειας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο καθώς και την προώθηση νέων ιδεών, προτάσεων και πρακτικών που έχουν ως στόχο αφενός την ορθολογική και αποτελεσματική αξιοποίηση των ενεργειακών πόρων κάθε μορφής και αφετέρου τον εκσυγχρονισμό και βελτίωση των δικτύων παροχών και διανομής ενέργειας προς όφελος του καταναλωτή πολίτη ή επιχείρησης.

Η Επιτροπή Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου φιλοδοξεί μέσα από το έργο και τις δράσεις της να συμβάλλει σημαντικά στην διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου και κοινά αποδεκτού πλαισίου στρατηγικής και πολιτικής για τον εξαιρετικά ζωτικό τομέα της ενέργειας που αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα για την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Πρόεδρος της επιτροπής ανέλαβε ο κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος, President, Hellenic Association for Energy Economics.

Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι κ.κ:

Γιάννης Μπασιάς, Hellenic Hydrocarbons Resources Management,

Κωστής Σιφναίος, Business Development Manager, Copelouzos Group,

Δημήτρης Γόντικας, VP and Managing Director, Energean Oil & Gas,
Γιώργος Καλαβρουζιώτης, CEO, EUNICE ENERGY GROUP (EEG),

Fernando Kalligas, Member, DESFA,

Μανούσος Μανουσάκης, Managing Director, ADMIE,

Ευάγγελος Μυτιληναίος President & CEO, Mytilineos SA,

Στέφανος Οκταποδάς Chairman & Managing Director, HEDNO,

Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, President & Managing Director, Public Power Corporation,

Δημήτρης Παρπέρης, Managing Director Greece-Cyprus, GE Power, Γιώργος Κούβαρης, Chairman, Heron,

Μιχαήλ Φιλίππου CEO, Energy Exchange,

Ανδρέας Σιάμισης CFO, Hellenic Petroleum και

Δημήτρης Τζόρτζης, CEO, DEPA.

Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Σίμος Αναστασόπουλος δηλώνει αναφορικά με την ίδρυση της επιτροπής: «Το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο έχει αποτελέσει σημαντικό παράγοντα προώθησης της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας, και πιστεύει ότι με την αναβαθμισμένη νέα σύνθεση της Επιτροπής Ενέργειας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικότερα στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς Ενέργειας και την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων που θα καταστήσουν την χώρα πραγματικό ενεργειακό κόμβο».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου κ. Κώστας Ανδριοσόπουλος δηλώνει: «Η ανάληψη των καθηκόντων του Προέδρου της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνο-Aμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου αποτελεί για εμένα μεγάλη τιμή και πρόκληση. Η Επιτροπή Ενέργειας και το Επιμελητήριο μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν με θετικές παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες στην αναζήτηση λύσεων και προτάσεων στα καίρια ζητήματα του ενεργειακού τομέα στη χώρα μας και προς αυτή την κατεύθυνση θα στραφούν όλες οι προσπάθειες και δράσεις μας το επόμενο διάστημα».