Νέα

Ο Όμιλος EUNICE Βάζει «πράσινα» Θεμέλια για το Ενεργειακό Μέλλον Ελλάδας & Ευρώπης

Ξεκινάει το μεγάλο ευρωπαϊκό έργο – CRAVE H2 – για τη δημιουργίας κοιλάδας Πράσινου Υδρογόνου στη Κρήτη.

Υψηλόβαθμα στελέχη του ομίλου EUNICE, εκπρόσωποι του ερευνητικού consortium, καθώς και εκπρόσωποι θεσμικών και ακαδημαϊκών φορέων έδωσαν δυναμικά το παρών κατά την διάρκεια της παρουσίασης του πρωτοπόρου, ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου CRAVE H2, στο InterContinental Athenaeum, την Δευτέρα 12 Ιουνίου.

Η Κοιλάδα Υδρογόνου Κρήτης-Αιγαίου CRAVE-H2, περιλαμβάνει την ανάπτυξη και λειτουργία καινοτόμων τεχνολογιών υδρογόνου στην Κρήτη και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας του υδρογόνου. Στόχος είναι να καταστήσει το υδρογόνο ως ζωτικής σημασίας μέσο στο νησί της Κρήτης, προκειμένου να μειωθεί η χρήση ρυπογόνων και εξωτερικά εισαγόμενων ορυκτών πόρων. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ασφαλή χρήση του υδρογόνου σε ευρεία κλίμακα καθώς και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Ευρωπαϊκού έργου στην τοπική κοινωνία. Οι ευκαιρίες απασχόλησης, καθώς και τα περιβαλλοντικά και υγειονομικά οφέλη για το νησί της Κρήτης θα διερευνηθούν διεξοδικά και θα βελτιστοποιηθούν.

Ο όμιλος EUNICE είναι ο συντονιστής και leader της κοινοπραξίας του έργου. Την λίστα των partners συμπληρώνουν, η Industrie De Nora, ιταλική πολυεθνική που αναπτύσσει προηγμένα συστήματα ηλεκτρόλυσης, η Ballard Power Systems Europe, κατασκευαστής προϊόντων κυψελών καυσίμου PEM σε ποικίλες αγορές και εφαρμογές, η Περιφέρεια Κρήτης συμμετέχοντας ενεργά στις ρυθμιστικές, κοινωνικές και πολιτικές πτυχές του έργου.
Η Solmar Tours, η μεγαλύτερη τουριστική εταιρεία στην Κρήτη και μία από τις μεγαλύτερες στην Ελλάδα, το Politecnico di Torino, ένα κορυφαίο τεχνολογικό πανεπιστήμιο της Ευρώπης, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), καθώς και το ερευνητικό τμήμα του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

Η Head of Communication & Media Relations του ομίλου EUNICE κα Μαρία Μιχαλάκη δήλωσε ότι: «Ο όμιλος EUNICE εδώ και χρόνια αναπτύσσει μια πλούσια παλέτα πράσινων ενεργειακών λύσεων υψηλής τεχνολογίας και αποτελεσματικότητας. Σήμερα, όμως, εκκινεί ένα πρωτοπόρο Ευρωπαϊκό Έργο για το πράσινο υδρογόνο. Ένα έργο που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Clean Hydrogen Partnership, και με επικεφαλής τον όμιλο Eunice, συμμετέχουν φορείς και εκπρόσωποι από διαφορετικούς χώρους , όπως την βιομηχανία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, περιφερειακές/εθνικές αρχές και επιχειρήσεις, με τον καθένα να έχει διαφορετικό ρόλο στην αλυσίδα αξίας του υδρογόνου.»
Ο Αντιπρόεδρος του ομίλου EUNICE κ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου ανέφερε ότι: «Το πρωτοπόρο έργο CRAVE H2 έρχεται να ενισχύσει το ενεργειακό όραμα για να γίνει η Ελλάδα ενεργειακό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, εντάσσοντας δυναμικά την Κρήτη στο χάρτη των εναλλακτικών καυσίμων και αυτό του πράσινου υδρογόνου. Η ανάπτυξη της κοιλάδας Πράσινου Υδρογόνου στη Κρήτη θα έχει πολλαπλές εφαρμογές στην τοπική και εθνική οικονομία, στις τοπικές μεταφορές, στην ναυτιλία, στην παραγωγή ενέργειας, αλλά και σε πλειάδα βιομηχανικών εφαρμογών. Η ανάπτυξη αντίστοιχων έργων από τον όμιλο EUNICE μας καθιστά πραγματικά υπερήφανους, καθώς αποτελούν μια σημαντική καινοτομία για την χώρα μας. Ο όμιλος EUNICE αποκτά μια δυναμική παρουσία στο χώρο του πράσινου υδρογόνου.»