Νέα

Οι ενεργειακές επενδύσεις του Ομίλου Eunice στην εθνική και ευρωπαϊκή πρωτοπορία απανθρακοποίησης

  • Το τεχνολογικό επίτευγμα στο πρώτο πράσινο νησί της Τήλου, σε κατοικίες και επιχειρήσεις, με το «Aftonomo by Eunice»
  • Ανάπτυξη έργων μεγάλης κλίμακας των ενεργειακών διασυνδέσεων SAI και GAP
  • Έργα ενεργειακής αποθήκευσης Ptolemaida BESS & Arcadia BESS, σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη

 

Παρουσιάστηκαν τα έργα ενεργειακής καινοτομίας και αναδείχθηκε η καθοριστική και έμπρακτη συμβολή των επενδύσεων του Ελληνικού ενεργειακού Ομίλου Eunice, στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για την απανθρακοποίηση της οικονομίας και την ένταξη της χώρας σε μια νέα ενεργειακή εποχή, με βιώσιμα αποτελέσματα για την κοινωνία και τους πολίτες, σε διεθνείς ενεργειακές εκδηλώσεις, που διοργανώθηκαν στο πλαίσιο της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.  Συγκεκριμένα,  παρουσιάστηκαν:

  • Tο τεχνολογικό επίτευγμα παραγωγής ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευσης και αυτοδιαχείρισης ενέργειας στην Τήλο, το πρώτο πράσινο νησί στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που η εφαρμογή του εξελίσσεται μέσω του «Aftonomo by Eunice», σε συστήματα αυτονομίας και ανεξαρτησίας σε όλες τις κλίμακες ισχύος, ιδίως σε συστήματα για την αυτονόμηση κατοικιών και επιχειρήσεων.
  • Η ανάπτυξη και ανεξαρτητοποίηση δύο μεγάλης κλίμακας έργων ενεργειακών διασυνδέσεων, του Southern Aegean Interconnector (SAI) και της διηπειρωτικής διασύνδεσης Greece Africa Power Interconnector (GAP). Και
  • Τα σημαντικά έργα ενεργειακής αποθήκευσης Ptolemaida BESS & Arcadia BESS, σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη αντίστοιχα, συνολικής ισχύος 500MW και συνολικής χωρητικότητας 2GWh, του ομίλου Eunice.

Σε ομιλίες που ανέπτυξε ο Δρ. Γιώργος Πεχλιβάνογλου, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Eunice, στο «2021 Southeast Europe Energy Forum» και το «Economist Event» τόνισε ότι:

-«Η νέα τάξη πραγμάτων στην παραγωγή, διαχείριση και μεταφορά ενέργειας στην εποχή της απολιγνιτοποίησης και της μαζικής διείσδυσης και χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απαιτεί τεχνολογικά και οργανωτικά άλματα. Η συνολική πρόταση του Ομίλου Εunice αναφορικά με τις διασυνδέσεις στη νέα ενεργειακή εποχή, τα έργα ΑΠΕ και την αποθήκευση, αποτελεί πραγματικά ένα «καταλυτικό παράδειγμα»,  στον τρόπο που σχεδιάζονται και υλοποιούνται τα ενεργειακά συστήματα του μέλλοντος».

Σε κύρια σημεία των παρεμβάσεων του, ο Αντιπρόεδρος του ομίλου Eunice επισήμανε:

 

Τήλος το πρώτο πράσινο νησί

Μιλώντας για τη σημασία της αποθήκευσης σε έργα ΑΠΕ, ο κ. Πεχλιβάνογλου αναφέρθηκε στην Τήλο, το πρώτο πράσινο νησί στην Ελλάδα, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο ο πρώτος υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και εφαρμογή για την ασφαλή και οικονομική ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, την ενεργειακή ανεξαρτησία και αυτονομία πολιτών και επιχειρήσεων, τα μεγάλης κλίμακας έργα αποθήκευσης, καθώς και την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και αυτάρκειας της χώρας.

Ο Υβριδικός σταθμός της Τήλου, που υλοποίησε και λειτουργεί ο Όμιλος Eunice αποτελεί τον πρώτο υβριδικό σταθμό στην Ελλάδα και τον πρώτο υβριδικό σταθμό, ο οποίος συνδέθηκε στο δίκτυο και υπέγραψε σύμβαση προμήθειας ενέργειας στην Ευρώπη.

Η Τήλος, εφαρμόζοντας  καινοτόμες τεχνολογίες και με την υποστήριξη του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης της Eunice, τα τελευταία τρία χρόνια αξιοποιεί την ανεκτίμητη τεχνογνωσία, τα πραγματικά και μετρήσιμα αποτελέσματα από την εφαρμογή, λειτουργία και διαχείριση του συστήματος S4S και του υβριδικού σταθμού, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στο νησί και τους πολίτες του να γίνουν από απλοί καταναλωτές ενέργειας, NetProsumers δηλαδή παραγωγοί, καταναλωτές και μέρος τους δικτύου ενέργειας.

Ταυτοχρόνως, ο υβριδικός σταθμός υιοθετεί τεχνολογίες έξυπνης διαχείρισης ενέργειας, πρόβλεψης παραγωγής, πρόβλεψης κατανάλωσης και προβλεπτικής συντήρησης, ανοίγοντας έναν καινούριο δρόμο στον τρόπο που θα λειτουργούν στο άμεσο μέλλον οι ΑΠΕ.

Η ενσωμάτωση έξυπνων αλγορίθμων τεχνικής διαχείρισης αποτελεί βασικό πλεονέκτημα της νέας γενιάς υβριδικών σταθμών που εκπροσωπεί ο σταθμός της Τήλου, δίνοντας τη δυνατότητα ταχείας και απομακρυσμένης λειτουργίας του σταθμού με χαμηλά κόστη συντήρησης και μεγάλη αξιοπιστία.

 

Aftonomo by Eunice

Βασισμένη στην τεχνολογία του Υβριδικού σταθμού της Τήλου, η Eunice αναπτύσσει  συστήματα αυτονομίας σε όλες τις κλίμακες ισχύος ξεκινώντας από τα οικιακά συστήματα για την αυτονόμηση και ανεξαρτησία  σπιτιών και επιχειρήσεων. Τα συστήματα αυτονομίας της Eunice προσφέρουν εξοικονόμηση χρημάτων ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας, αυτονομίας και ανεξαρτησίας, όπως είναι το δημοφιλές σύστημα «Aftonomo by Eunice».

Η Eunice, προωθώντας τη διάχυση της τεχνογνωσίας του έργου της Τήλου και την αναπαραγωγή του μοντέλου S4S, αναπτύσσει ανάλογα συστήματα S4S που πραγματοποιούν διασυνδεδεμένη λειτουργία στο δίκτυο και διαθέτουν δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας σε επίπεδο ισχύος. Έτσι καλύπτονται απαιτήσεις σε μεγαλύτερη κλίμακας συστήματα όπως βιοτεχνίες και βιομηχανίες. Mε αυτό τον τρόπο, τέτοιου είδους συστήματα λειτουργούν ως ενδιάμεση λύση μεταξύ των συστημάτων τύπου Τήλου και των συστημάτων αυτονομίας και ανεξαρτησίας για σπίτια.

Νέα πράσινα νησιά

Παράλληλα, η Eunice προχωρά στην ανάπτυξη νέων υβριδικών σταθμών για πράσινα νησιά, – έχει εγκριθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒΣ) στις νήσους Ανάφη, Δονούσα, Λέρο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στους Φούρνους Κορσεών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικής εγγυημένης ισχύος 2,5 MW- στα οποία θα υιοθετούν όλες οι νέες τεχνολογίες και θα αξιοποιηθούν τα μαθήματα και οι εμπειρίες που έχουν αποκτηθεί από την επιτυχημένη λειτουργία του υβριδικού σταθμού στην Τήλο, στο πρώτο πράσινο νησί της Ελλάδας.

 

Ενεργειακές διασυνδέσεις

Η πρόταση του Ομίλου Eunice αφορά στην ανάπτυξη δύο μεγάλης κλίμακας έργων διασύνδεσης του Southern Aegean Interconnector (SAI)και της διηπειρωτικής διασύνδεσης Greece Africa Power Interconnector (GAP), προτείνοντας τη διεθνή διασύνδεση Ελλάδας και Αιγύπτου, με πολλαπλά τεχνικά πλεονεκτήματα, λόγω της γεωγραφικής διασποράς του συγκεκριμένου έργου, καθώς και της φυσικής διασύνδεσης δύο πολύ μεγάλων δικτύων του ευρωπαϊκού και του αφρικανικού. Τα δύο αυτά έργα μπορούν να αποτελέσουν την κορωνίδα των τεχνολογικών επενδύσεων στο χώρο της ενέργειας όσον αφορά στις διασυνδέσεις στην Ελλάδα καθώς θα αυξήσουν τη σταθερότητα των δικτύων μειώνοντας ταυτόχρονα τον όγκο αποθήκευσης ενέργειας.

Ειδικότερα, η ενσωμάτωση στο σχεδιασμό του Εθνικού έργου διασύνδεσης  Greece Africa Interconnection (GAP) επιτρέπει τη βέλτιστη μεταφορά ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και κατά συνέπεια μεταξύ Ευρώπης και Αφρικής μειώνοντας τις πιθανότητες synthesis των κρίσιμων γραμμών διασυνδέσεις Κρήτης και Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για τη σταθερότητα του δικτύου είναι και η αύξηση των διασυνδέσεων σε εθνικό και υπερεθνικό επίπεδο. Οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις των συστημάτων αποτελούν μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που θα πρέπει να επέλθουν στα παραδοσιακά συστήματα ηλεκτροδότησης υψηλής τάσης, έτσι ώστε τα νέα ηλεκτρικά δίκτυα να αυξήσουν την αντοχή τους στη μεταβλητότητα των ΑΠΕ και να μπορέσουν να αποδώσουν αξιόπιστα και αποτελεσματικά.

Οι διεθνείς διασυνδέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύσσονται έντονα τα τελευταία χρόνια με τον Ευρωπαίο διαχειριστή ENTSO-E να εμπλουτίζει διαρκώς το δεκαετές του πλάνο με νέα έργα.

Ωστόσο, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και ειδικότερα στην Ελλάδα παρατηρείται μια σχετική «ηλεκτρική απομόνωση» δυσχεραίνοντας την ανάπτυξη των ΑΠΕ και απομακρύνοντας τη χώρα μας από το στόχο να αποτελέσει ενεργειακό κόμβο.

 

Έργα ενεργειακής αποθήκευσης

Παράλληλα οι τεχνολογικές καινοτομίες της Eunice στα συστήματα αποθήκευσης, αυτονομίας και ανεξαρτησίας βρίσκουν εφαρμογή και σε έργα πολύ μεγάλης κλίμακας όπως τα έργα αποθήκευσης που αναπτύσσει ο Όμιλος στη Δυτική Μακεδονία και στην Αρκαδία, έργα κομβικά για την υποστήριξη του ηλεκτρικού δικτύου στην εποχή της απολιγνιτοποίησης.

Η ανάπτυξη συστημάτων αποθήκευσης μεγάλης κλίμακας είναι αναγκαία και επιτακτική, καθώς τέτοια συστήματα αποτελούν σήμερα το βασικό τεχνολογικό εργαλείο για τη σταθεροποίηση του δικτύου, προς αντικατάσταση των κλασικών λύσεων σταθεροποίησης με συμβατικές μονάδες παραγωγής ενέργειας από φυσικό αέριο ή λιγνίτη.

Τα σημαντικά έργα ενεργειακής αποθήκευσης Ptolemaida BESS & Arcadia BESS, συνολικής ισχύος 500MW και συνολικής χωρητικότητας 2GWh του ομίλου Eunice, δημιουργούν ένα σημαντικού μεγέθους ενεργειακό buffer, που επιτρέπει τον αυξημένο ετεροχρονισμό παραγωγής και διάθεσης ενέργειας μέσω των διασυνδέσεων με βέλτιστα οικονομικά αποτελέσματα στις αγοραπωλησίες ενεργειακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

 

Σημειώνεται ότι το συνέδριο «2021 Southeast Europe Energy Forum», που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο (American – Hellenic Chamber of Commerce) και το Economist Event με τίτλο “THE THESSALONIKI METROPOLITAN SUMMIT – Northern Greece’s potential as an inter-regional hub“ πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.