Νέα

Η Τήλος κερδίζει το βραβείο EUSEW 2017

Το νησί Τήλος (πληθυσμός 780) μεταβαίνει από την παραγωγή ηλεκτρισμού με γεννήτριες πετρελαίου, που προέρχονται από την διασύνδεση με τη γειτονική Κω μέσω ενός υποθαλάσσιου καλωδίου, σε ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρία που θα μετατρέψει το νησί σε ένα αξιόπιστο ηλεκτρικό μικρο-δίκτυο που βασίζεται σε ΑΠΕ, χρησιμοποιώντας μόνο αιολική και ηλιακή ενέργεια.

Για το λόγο αυτό κέρδισε το βραβείο EUSEW 2017.

Οι ανταγωνιστές ήταν το ESIN εκπροσωπούμενο από τη Simskäla, ένα από τα νησιά Aland και το Bornholm στη Δανία. Η Τήλος το αξίζει, δείχνοντας πως τα νησιά μπορούν να απομακρυνθούν από την εξάρτηση τους σε ακριβές και ρυπογόνες εισαγωγές ενέργειας με βάση το πετρέλαιο, να αποφύγουν διακοπές ισχύος και να συμβάλουν στην αναάπτυξη της ανανεώσιμης ενέργειας.