Νέα

Η EUNICE ENERGY GROUP δίνει το παρόν στο Clean Energy for EU Islands Forum – Split/Hvar, στην Κροατία.

Σε ένα από τα σημαντικότερα διεθνή Forum με πολιτικό χαρακτήρα για την ανάπτυξη της καθαρής ενέργειας στα νησιά της Ευρώπης, συμμετείχε ο ελληνικός ενεργειακός Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) στο Split/Hvar της Κροατίας στις 20 έως 22 Νοεμβρίου.

O κ. Ζήσιμος Μαντάς, Chief Business Development Officer (CBDO) του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG) και μέλος του Δ.Σ. της ΕΛΕΤΑΕΝ, διεύθυνε το “Session#2: Roundtable – Supporting Organizations at our Service” όπου νησιωτικοί φορείς μπόρεσαν και απηυθύναν ερωτήσεις και έλαβαν συγκεκριμένες τεχνολογικές απαντήσεις σε θέματα καθαρών τεχνολογιών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, decarbonisation των νησιών αλλά και σχετικών πολιτικών ώστε αυτές να αποτελέσουν το μέσο για τη διάδοση και εφαρμογή τους.

Το “Clean Energy for EU Islands Secretariat” αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με βασικό στόχο την προώθηση προς την ενεργειακή μετάβαση στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το “Clean Energy for EU Islands Secretariat”, διαχειρίζεται το “Climate Alliance”, “REScoop.eu” και “3E”, ενώ συνεργάζεται με ένα ευρύ φάσμα τοπικών φορέων, αρχών, ακαδημαϊκών, εθνικών & διεθνών εταίρων και πολιτών, με ιδιαίτερη υποστήριξη από το τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, το Πανεπιστήμιο των Βαλεαρίδων Νήσων, και Aeroe Energy and Environment Office. Το “Clean Energy for EU Islands Secretariat” δημιουργήθηκε για να διευκολύνει τη μετάβαση της καθαρής ενέργειας στα νησιά της ΕΕ θεωρώντας ότι για να διασφαλιστεί ένα καλύτερο περιβάλλον για την ενεργειακή μετάβαση και να επωφεληθούν όλα τα μέλη των νησιωτικών κοινοτήτων, απαιτείται μια ισορροπημένη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.

To Διεθνές Forum έλαβε μεγάλες διαστάσεις στα πανελλαδικής εμβέλειας μέσα επικοινωνίας αλλά και στον τοπικό τύπο.

Ενδεικτικά αναφέρονται σχετικά δημοσιεύματα: