Uncategorized @gr

Η WE ENERGY επίσημα η πιο πράσινη εταιρεία στην Ελλάδα.

Στην κορυφή της ελληνικής ενεργειακής αγοράς όσον αφορά στη σύνθεση του ενεργειακού μείγματος, κατατάσσεται η WE ENERGY, μέλος του ενεργειακού Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG), καθώς πέτυχε την πιο υψηλή επίδοση, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από τον ΔΑΠΕΕΠ, πιστοποιώντας με τον πλέον επίσημο τρόπο την πρωτοκαθεδρία της, ως προμηθευτής «πράσινης» ενέργειας και επιβεβαιώνοντας για άλλη μία φορά την ποιοτική και περιβαλλοντική της ταυτότητα.

O Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΑΠΕΕΠ, Γιάννης Γιαρέντης, μιλώντας στο συνέδριο του Energy Press για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την Αποθήκευση, προέβη σε επίσημη ανακοίνωση των στοιχείων του εθνικού ενεργειακού μείγματος καθώς και των επιδόσεων των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας το 201 8, αναφέροντας χαρακτηριστικά :«Το πιο καθαρό μείγμα εμφάνισε η εταιρεία Eunice (EUNICE TRADING – WE ENERGY), με 84,97% ΑΠΕ και εκπομπές 138,59 γραμμάρια CO2/ MWh».

Ο κ. Γιαρέντης δεσμεύτηκε ότι τα αποτελέσματα της σύστασης του ενεργειακού μείγματος θα ανακοινώνονται κάθε χρόνο για όλες τις εταιρείες προμήθειας ρεύματος, καθώς επίσης και για το εθνικό ενεργειακό μείγμα ξεχωριστά καθώς στόχος της δημοσιοποίησης των επιδόσεων κάθε χρόνο είναι να τεθούν οι βάσεις και να επέλθει η αναγκαία ευαισθητοποίηση τόσο των εταιρειών όσο και των καταναλωτών, γύρω από την περιβαλλοντική επίπτωση της ενεργειακής μας κατανάλωσης.

Η εξαιρετική αυτή επίδοση της WE ENERGY αντανακλά την υψηλή ποσότητα έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης (Guarantees of Origin- GoO/GO) προς εταιρικούς πελάτες.

Ο κ. Παναγιώτης Ζωγράφος, Διευθύνοντας Σύμβουλος της WE ENERGY, δήλωσε σχετικά με την επίσημη ανακοίνωση του ΔΑΠΕΕΠ. «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με την ανακοίνωση και επίσημα πλέον αυτών των αποτελεσμάτων. Στόχος της εταιρείας για το 2019, είναι το 84,97% ΑΠΕ να φτάσει στο 100%. Είμαστε και θέλουμε να είμαστε 100% «πράσινοι» σε όλες τις δραστηριότητες του Ομίλου και αυτό αντανακλάται και στις δραστηριότητες και τη λειτουργία της WE ENERGY. Αυτή είναι η κινητήρια δύναμη του αναπτυξιακού μας οράματος που συν-ταξιδεύει με τα συμφέροντα των συνεργατών, των μετόχων και των άλλων ενδιαφερομένων μερών».

 

Εγγυήσεις Προέλευσης & WE ENERGY

Οι προμηθευτές ενέργειας, όπως η WE ENERGY, εξασφαλίζουν Εγγυήσεις Προέλευσης αυτής της ενέργειας από ηλεκτροπαραγωγούς ΑΠΕ και στη συνέχεια τις μεταβιβάσουν σε εταιρικούς και βιομηχανικούς τους πελάτες.

Η Εγγύηση Προέλευσης (Ε.Π.) εκδίδεται σε μονάδες τουλάχιστον για 1MWh ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές, φέρει το σύνολο της πληροφορίας που αφορά την παραγωγή της και έχει διάρκεια ζωής δώδεκα μήνες.

Σκοπός των Εγγυήσεων Προέλευσης είναι η προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στον τελικό καταναλωτή μέσω της απόδειξης της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνει.

Με άλλα λόγια, οι Εγγυήσεις Προέλευσης πιστοποιούν ότι συγκεκριμένη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μια επιχείρηση μέσα στο διάστημα ενός έτους, αντιστοιχεί σε ισόποση ενέργεια προερχόμενη από Ανανεώσιμες Πηγές, όπως ο ήλιος και ο άνεμος.

Με αυτόν τον τρόπο, μία επιχείρηση, ένα εργοστάσιο ή ένας οικιακός καταναλωτής, παρά το γεγονός ότι οι εγκαταστάσεις του ή η οικία του τροφοδοτούνται με ηλεκτρική ενέργεια από το ίδιο (δημόσιο) δίκτυο με όλους τους υπόλοιπους καταναλωτές, μπορεί να γνωρίζει ότι η ενέργειά του προέρχεται από συγκεκριμένη πηγή (υδροηλεκτρικό σταθμό, αιολικό πάρκο, φωτοβολταϊκό) και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά (από μη επιδοτούμενο σταθμό, νέα επένδυση, εγκατεστημένο σε τοποθεσία της προτίμησής του κ.λπ.).

Επίσης, στην περίπτωση των εταιρικών πελατών, μπορεί να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για:

  • πιστοποίηση μηδενικού αποτυπώματος άνθρακα
  • δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με άξονα την ενίσχυση του «πράσινου» προφίλ της επιχείρησης
  • διαφήμιση και προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχει σε κοινό που ευαισθητοποιείται σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος

Πράσινο Σήμα

Στα πλαίσια αυτά, μαζί με τα ανταγωνιστικά της τιμολόγια και με την υποστήριξη του Ομίλου EEG, η WE ENERGY παρέχει το «Πράσινο Σήμα» το οποίο πιστοποιεί με τη «σφραγίδα» του ΔΑΠΕΕΠ, ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Το «Πράσινο Σήμα» παρέχει στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ένα ισχυρότατο μέσο για να αναπτύξουν ή να ενισχύσουν την εταιρική τους ταυτότητα και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωση των καταναλωτών.

Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις – πελάτες της WE ENERGY μπορούν να τοποθετήσουν το «Πράσινο Σήμα» στις συσκευασίες των προϊόντων τους, τα καταστήματά τους, στα οχήματα του στόλου τους κι όλες τις δράσεις επικοινωνίας τους.

Έρευνες αποδεικνύουν ότι σε μεγάλο ποσοστό οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να επιλέγουν για προϊόντα και υπηρεσίες, που είναι πιστοποιημένα φιλικές προς το περιβάλλον.

Γι’ αυτό, άλλωστε, η χρήση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές αποτελεί προτεραιότητα για πλήθος επιχειρήσεων σε όλον τον κόσμο, όχι μόνο ως αναπόσπαστο μέρος των στόχων τους για αειφορία, αλλά και ως κεντρικός πυλώνας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης τους.

 


ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

Μείγμα Παραγωγής Χώρας: Η κατανομή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στη χώρα, κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους, στις πρωτογενείς πηγές ενέργειας που καταναλώνονται ή χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της. Υπολειπόμενο Ενεργειακό

Μείγμα Χώρας: Η κατανομή σε πρωτογενείς πηγές της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται στη χώρα, για το μέρος της κατανάλωσης της οποίας η προέλευση δεν αποδεικνύεται με ανάκληση Εγγυήσεων Προέλευσης.

European Attribute Mix: Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που υπολογίζεται, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού υπολογισμού του υπολειπόμενου ενεργειακού μείγματος, ως το άθροισμα του πλεονάσματος παραγωγής που προκύπτει για μερικές από τις χώρες που συμμετέχουν και η κατανομή του σε πρωτογενείς πηγές ενέργειας. Το European Attribute Mix χρησιμοποιείται για την κάλυψη του ελλείμματος παραγωγής που προκύπτει για κάποιες από τις υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στον ίδιο μηχανισμό. Συνολικό

Ενεργειακό Μείγμα Προμηθευτή: Ο καταμερισμός της κατανάλωσης των πελατών του Προμηθευτή στις ενεργειακές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, όπως υπολογίζεται βάσει του Υπολειπόμενου Ενεργειακού Μείγματος της Χώρας και των Εγγυήσεων Προέλευσης που ανακλήθηκαν για λογαριασμό του συγκεκριμένου Προμηθευτή.

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2018

Το μείγμα παραγωγής της χώρας κατά το έτος 2018 δίνεται παρακάτω.

 width=

 

Τα στοιχεία που υπολογίζονται για κάθε Προμηθευτή χωριστά, αφορούν το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που διέθεσε έκαστος Προμηθευτής στους πελάτες του κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Τα εξειδικευμένα ως προς την προέλευση της ηλεκτρικής ενέργειας προϊόντα που έκαστος Προμηθευτής προσέφερε σε μερίδιο πελατών του κατά τη διάρκεια του έτους, αποτελούν μέρος του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε εντός του ίδιου έτους από το σύνολο των πελατών του. Για την κατανάλωση που αντιστοιχεί στα διαφοροποιημένα ως προς την προέλευση ηλεκτρικής ενέργειας προϊόντα ο Προμηθευτής υποχρεούται να ανακαλέσει επαρκή αριθμό Εγγυήσεων Προέλευσης.