Νέα

Ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) προχωρά στην άμεση υλοποίηση των δύο μεγάλων έργων αποθήκευσης ενέργειας σε Πτολεμαΐδα και Μεγαλόπολη

Εγκρίθηκαν οι άδειες παραγωγής των PTOLEMAIDA BESS και ARCADIA BESS της EUNICE ENERGY GROUP (EEG) από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Ο Ελληνικός ενεργειακός Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) ανακοινώνει ότι εγκρίθηκε η έκδοση των αδειών παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και προχωρά ταχύτατα, προς άμεση υλοποίηση των δύο εμβληματικών έργων του, αποθήκευσης ενέργειας ταχείας απόκρισης.
Έργα τα οποία αποτελούν ενεργειακές επενδύσεις Ελληνικής προστιθέμενης αξίας και τεχνογνωσίας, Ευρωπαϊκής σημασίας και Παγκόσμιας τεχνολογικής αξίας, συνολικού ύψους άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τους δύο σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας της EEG, στην ευρύτερη περιοχή Πτολεμαΐδας της Δυτικής Μακεδονίας και στην ευρύτερη περιοχή Μεγαλόπολης Αρκαδίας της Πελοποννήσου, με τις χαρακτηριστικές ονομασίες «Ptolemaida Battery Energy Storage System» (PTOLEMAIDA BESS) και «Arcadia Battery Energy Storage System» (ARCADIA BESS).

Ο προγραμματισμός του Ομίλου EEG για τους δύο σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας είναι να αρχίσει η κατασκευή τους εντός του 2021 και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία από το 2022, εφόσον, χωρίς τα συνήθη προσκόμματα, ολοκληρωθούν εγκαίρως οι εγκρίσεις των εναπομενουσών διαδικασιών (όρων περιβαλλοντικών αδειών, όρων σύνδεσης και κατασκευαστικών αδειών).

Τα δύο έργα της EEG στην Πτολεμαΐδα και την Μεγαλόπολη, το κάθε ένα από αυτά όμοιας δυναμικότητας 250MW/1000MWh αποτελούν εμβληματικές επενδύσεις της νέας εποχής για τον αναπτυξιακό, οικονομικό και ενεργειακό μετασχηματισμό της Ελλάδας και της Ευρώπης, καθώς τεκμηριώνεται ότι:

Συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, της εξωστρέφειας και των διεθνών τεχνολογικών και επενδυτικών συνεργασιών, όπως επίσης των τοπικών οικονομιών και της απασχόλησης. Το έμπειρο εργατοτεχνικό δυναμικό των δύο περιοχών προβλέπεται να συμμετέχει σε όλες τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας των έργων, παρέχοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις και υπηρεσίες του για την ομαλή ανάπτυξη και λειτουργία των σταθμών.

Καθιστούν την Ελλάδα αλλά και τον Ευρωπαϊκό Νότο, ως ένα κόμβο ενεργειακής σταθερότητας (energy hub), αυξάνοντας τη δυνατότητα για συμμετοχή στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Υπηρετούν τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), οι οποίοι προβλέπουν αύξηση της παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (9000MW νέων σταθμών ΑΠΕ έως το 2030) ενώ όλοι οι υπάρχοντες λιγνιτικοί σταθμοί θα κλείσουν. Οι μονάδες αποθήκευσης ενέργειας αποτελούν βασική προϋπόθεση για την ασφαλή και οικονομική ανάπτυξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, καθώς και την υποστήριξη της ενεργειακής ασφάλειας και αυτάρκειας της χώρας.

Υλοποιούν το Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), σε απόλυτη συνέργεια με το στρατηγικό στόχο της χώρας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απολιγνιτοποίηση. Σημειώνεται ότι το έργο PTOLEMAIDA BESS έχει ανακοινωθεί από την ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως μία από τις 16 πρώτες εμβληματικές επενδύσεις απολιγνιτοποίησης, έχει προκαταρκτικά εγκριθεί ως έργο του ΣΔΑΜ για τις Λιγνιτικές Περιοχές και έχει ήδη προ-αξιολογηθεί θετικά από την αρμόδια Τεχνική Επιτροπή.

Βρίσκονται στην αιχμή της διεθνούς πρωτοπορίας στον κλάδο της αποθήκευσης ενέργειας μεγάλης κλίμακας, καθώς ενσωματώνουν την τεχνολογία συσσωρευτών ιόντων λιθίου, η οποία εξασφαλίζει αξιοπιστία, ταχύτητα απόκρισης και ανταγωνιστικό κόστος για την αποτελεσματική συμμετοχή στην αγορά.

Προσδίδουν 100% εγχώρια προστιθέμενη αξία τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Η μπαταρία λιθίου και άλλα υποσυστήματα παράγονται στη χώρα μας. Ήδη, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιούνται επιχειρηματικές επεκτάσεις παραγωγής μπαταριών τεχνολογίας ιόντων λιθίου (Li-ion battery technology). Συνοπτικά τα δύο έργα θα αποτελούνται από τους εξής εξοπλισμούς – υποσυστήματα:

  • Συστοιχίες Συσσωρευτών σε μορφή προκατασκευασμένων οικίσκων (container)
  • Μετατροπείς Ισχύος
  • Μετασχηματιστές Aνύψωσης Τάσης
  • Υποσταθμό Διασύνδεσης με το Δίκτυο
  • Βοηθητικοί Εξοπλισμοί (καλωδιώσεις, συστήματα επικοινωνίας, συστήματα ψύξης, κλπ.).

Είναι έργα Ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Πράγμα που σημαίνει σημαντικές ευεργετικές συνέπειες στη διαδικασία αδειοδότησης και χρηματοδότησης. Σημειώνεται ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο το έργο PTOLEMAIDA BESS υποβλήθηκε, αξιολογήθηκε και συμπεριλήφθηκε το Νοέμβριο του 2020 στη νέα έκδοση του Δεκαετούς Πλάνου Ανάπτυξης Ευρωπαϊκών Δικτύων (TYNDP 2020) του ENTSO-e. Σε συνέχεια αυτού, το Δεκέμβριο του 2020, υπεβλήθη και αποτελεί πλέον υποψήφιο έργο για συμπερίληψη στην 5η λίστα Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest – PCI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το έτος 2021.

Εξασφαλίζουν τη βέλτιστη χρήση των υφισταμένων δικτύων Υψηλής Τάσης των περιοχών, όπου θα αναπτυχθούν οι δύο σταθμοί αποθήκευσης, διατηρώντας την ενεργειακή ταυτότητα τους, παρά τον παροπλισμό των συμβατικών λιγνιτικών μονάδων.

Αυξάνουν την ικανότητα ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ και την ευελιξία του ηλεκτρικού δικτύου συνολικά, καθώς εξουδετερώνουν τη στοχαστικότητα και την κάτω από άλλες συνθήκες πιθανή απόρριψη ενέργειας προερχόμενης από ΑΠΕ.

Μειώνουν το ενεργειακό κόστος και θωρακίζουν την Επάρκεια Δικτύου (System Adequacy).

Παρέχουν στο δίκτυο μια σειρά επικουρικών υπηρεσιών, όπως παροχή πρωτεύουσας και δευτερεύουσας εφεδρείας συχνότητας και τάσης, καθώς επίσης παροχή σταθεροποίησης τάσης και ελέγχου άεργου ισχύος.

Συμπράττουν με τη διαφοροποίηση (diversification) του ενεργειακού μίγματος και την ενεργειακή ασφάλεια σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Συμμετέχουν με απόλυτη επιτυχία στις 4 αγορές (forward, day ahead, intraday, balancing) του μοντέλου Στόχου (Target Model).

Λειτουργούν πλήρως στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του ελληνικού διασυνδεδεμένου συστήματος, παρέχοντας ταυτοχρόνως σημαντική υποστήριξη σ’ αυτό.

Έχουν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα κατά την κατασκευή και λειτουργία τους ενώ το κάθε ένα από τα δύο έργα για την ανάπτυξη του απαιτεί έκταση έως 100 στρεμμάτων, στα μέχρι τώρα επιβαρυμένα εδάφη από την εξόρυξη του λιγνίτη της Πτολεμαΐδας και της Μεγαλόπολης. Από την σκοπιά των εργασιών διαμόρφωσης των εκτάσεων για κάθε έργο δεν απαιτείται κάτι περαιτέρω σε σύγκριση με την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού έργου της τάξεως των 5MW.

Ο Ελληνικός ενεργειακός Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) επενδύει, πρωτοπορεί, συμμετέχει και αναπτύσσει συνέργειες στην πρώτη γραμμή των ευρωπαϊκών και διεθνών τεχνολογικών και επενδυτικών πρωτοβουλιών ενεργειακής μετάβασης. Με συγκεκριμένα έργα ενεργειακής καινοτομίας, ελληνικής τεχνογνωσίας και προστιθέμενης αξίας κάνει πράξη τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους, όσον αφορά τη μείωση του αποτυπώματος του άνθρακα και τη δυναμική ανάπτυξη των έργων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ.