Νέα

EUNICE ENERGY GROUP (EEG) & brainspace στο συνέδριο του Economist για την τεχνητή νοημοσύνη.

Εφαρμογές ΑΙ στην ενέργεια με αιχμή το Aftonomo & αφετηρία του S4S στην Τήλο στο συνέδριο του Economist.

Οι νέες πρωτοβουλίες και συνέργειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ενέργεια, που αναλαμβάνει και υλοποιεί o Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) με αιχμή το νέο πρόγραμμα “Αftonomo” για επιχειρήσεις και κατοικίες και αφετηρία το διεθνώς αναγνωρισμένο και πρωτοποριακό σύστημα έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας S4S, που εφαρμόστηκε στην Τήλο, παρουσιάστηκαν στο συνέδριο του Economist “AI AT THE DAWN OF 2021: THINKING OUTSIDE THE BOX” που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Παρασκευή, 29.01.2021.

Ο Όμιλος EUNICE ΕNERGY GROUP (EEG) εκπροσωπήθηκε στο συνέδριο από τον κ. Γιώργο Πεχλιβάνογλου, Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου, ενώ παρουσία είχε και η brainspace εταιρεία τεχνολογίας, εκπροσωπούμενη από τον CEO κ. Βασίλη Καλαβρουζιώτη.

Ανακοινώθηκε στο συνέδριο ότι η brainspace αναπτύσσει και εφαρμόζει τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με τεχνολογίες ΑΠΕ και με άλλες τεχνολογίες ICT, IoT και Blockchain για τη συλλογή δεδομένων παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας από έξυπνες οικιακές συσκευές και αισθητήρες και λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτών των δεδομένων. Με αυτό τον τρόπο μεγιστοποιείται η χρήση ΑΠΕ ανοίγοντας το δρόμο για ένα καλύτερο ενεργειακά βιώσιμο μέλλον.

Ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) τα τελευταία χρόνια επενδύει σημαντικά στην ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής. Με αφετηρία τις τεχνολογίες για το Αftonomo αλλά και του S4S, αναλαμβάνει νέες πρωτοβουλίες και συνέργειες για την ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στην ενέργεια.

Η brainspace συνεργάζεται με τον ελληνικό ενεργειακό Όμιλο EUNICE ENERGY GROUP (EEG) για το νέο σύστημα Aftonomo by EEG που συνδυάζει συστήματα ΑΠΕ με έξυπνους μετρητές, έξυπνες πρίζες, ρελέ και λογισμικό για τον πλήρη έλεγχο και διαχείριση της ενέργειας με στόχο την ενεργειακή αυτονομία και ανεξαρτησία σε κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανίες. Παράλληλα βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή το WeAftonomo, το νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης που προσφέρει η WE ENERGY σε υφιστάμενους και νέους πελάτες παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να μετατρέψουν την οικία ή την επιχείρησή τους σε ενεργειακά αυτόνομη.

Τα δυο καινοτόμα αυτά συστήματα ενεργειακής ανεξαρτησίας και αυτονομίας S4S και Aftonomo συνδυάζουν διαφορετικές πηγές ενέργειας ΑΠΕ με αποθήκευση, χρησιμοποιούν δεδομένα και πληροφορίες από αισθητήρες περιβαλλοντικών μετρήσεων αλλά και ιστορικά δεδομένα παραγωγής, αποθήκευσης και λειτουργίας, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη τροφοδοσία, ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, προσφέροντας στους χρήστες ενεργειακή αυτονομία και ανεξαρτησία.

Τα επόμενα βήματα στην πορεία εξέλιξης τέτοιων συστημάτων ενεργειακής αυτονομίας περιλαμβάνουν την υιοθέτηση τεχνικών τεχνητής νοημοσύνης σε συνδυασμό με τεχνικές ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων (big data analytics).

«Θεωρούμε πως το μέλλον των ενεργειακών συστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την ανάπτυξη των αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίοι εν τέλει θα κληθούν να λειτουργήσουν τα έξυπνα δίκτυα του μέλλοντος» είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Πεχλιβάνογλου στην παρουσίασή του.

Ο Β. Καλαβρουζιώτης CEO της brainspace, αναφερόμενος στη σημασία της τεχνητής νοημοσύνης στην πράσινη ενέργεια τόνισε ότι η ανάπτυξή της αποτελεί ένα τεράστιο βήμα της ανθρωπότητας για την εξέλιξή της και η χρήση της για ένα βιώσιμο μέλλον αποτελεί μονόδρομο. Είπε χαρακτηριστικά ότι: «Η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός πολλών επιχειρηματικών και όχι μόνο κλάδων. Για παράδειγμα στην ιατρική, στον τουρισμό, στη βιομηχανία, και φυσικά στην ενέργεια οι τεχνολογικές εξελίξεις και ο αυτοματισμός των διαδικασιών και των συστημάτων δημιουργούν νέες καινοτομίες και προϊόντα που βελτιώνουν την καθημερινότητα των ανθρώπων. Η τεχνητή νοημοσύνη θα επιφέρει επανάσταση στην ενεργειακή βιομηχανία και θα επιτρέψει στους παίκτες της αγοράς ενέργειας να χρησιμοποιούν τημηχανική εκμάθηση για να βελτιώνουν προγνωστικές τους δυνατότητες, να αυξάνουν τη διαφάνεια στο εμπόριο ενέργειας, να διαχειρίζονται πλήρως και αποτελεσματικά έξυπνα δίκτυα και ακόμα πιο σημαντικό να ελέγχουν και να διαχειρίζονται απόλυτα την αποθήκευση ενέργειας.

Η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκει εφαρμογή:

  • στο εμπόριο ενέργειας
  • στην ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης
  • στην έξυπνη κατανάλωση ενέργειας
  • στην έξυπνη διαχείριση ενέργειας και αποθήκευση ενέργειας
  • στα ευφυή δίκτυα
  • σε εφαρμογές IoT
  • στην πρόβλεψη ενέργειας». Και υπογράμμισε ότι «αξιοποιώντας τη χρήση της ενέργειας στα μέγιστα επίπεδα, κάθε βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στην καλύτερη διατήρηση της ενέργειας και την αποτελεσματικότερη εφαρμογή χωρίς τη δημιουργία αποβλήτων & ρύπων».

Το συνέδριο είχε ως κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence – AI), τα πλεονεκτήματα, τα οφέλη αλλά και τα ηθικά διλλήματα που μπορούν να προκύψουν από την εφαρμογή της σε διάφορους τομείς της καθημερινότητας, ειδικά σε μια εποχή όπου η ανθρωπότητα αγωνίζεται ενάντια στην πανδημία. Απαντώντας σε καίρια ερωτήματα όπως, πώς αλλάζει η AI τον τρόπο με τον οποίο δραστηριοποιούμαστε στον επαγγελματικό τομέα, πως λειτουργεί στον τομέα της υγείας, πώς μπορούν οι λύσεις AI να βοηθήσουν στην οικονομική ανάκαμψη, το συνέδριο περιελάβανε και μια μεγάλη ενότητα που αφορούσε στο κομμάτι της εφαρμογής της τεχνητής νοημοσύνης σε θέματα περιβάλλοντος και πράσινης ανάπτυξης.

Δείτε παρακάτω το video της παρουσίασης του κου Γ. Πεχλιβάνογλου και του κ. Β. Καλαβρουζιώτη στην ενότητα του Συνεδρίου με θέμα “Do we Need AI for a sustainable future?”

Ολόκληρο το Συνέδριο του Economist μπορείτε να το παρακολουθήσετε ΕΔΩ