Νέα

O Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST – EU RECOVERY AND RESILIENCE FUND FOR GREECE

  • Τα έργα αποθήκευσης που αναπτύσσει ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) στη Δυτική Μακεδονία & Μεγαλόπολη Αρκαδίας, αποτελούν κομβικά έργα για την υποστήριξη του ηλεκτρικού δικτύου στην εποχή της απολιγνιτοποίησης.
  • ‘Εργα σημαντικής εγχώριας προστιθέμενης αξίας, με άμεσα και χειροπιαστά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους καθώς όλα τα υποσυστήματα που περιλαμβάνονται στο Project παράγονται στην Ελλάδα.
  • Η υιοθέτηση του target model στην αγορά της ενέργειας, έχει ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη τέτοιων σταθεροποιητικών μηχανισμών συστημάτων αποθήκευσης.
  • Οι τεχνολογίες, των εικονικών σταθμών παραγωγής (virtual power plants – VPP) βασιζόμενων σε διάσπαρτες σταθερές μονάδες αποθήκευσης, δρουν επικουρικά για τη σταθερότητα του ηλεκτρικού συστήματος μαζί με το σύστημα κεντρικής αποθήκευσης του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (ΕΕG), προσφέροντας μεγάλα αποθέματα διαχείρισης ενέργειας στο διαχειριστή.

 

Την Τετάρτη, 09.12.2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το Economist Event με τίτλο “EU RECOVERY AND RESILIENCE FUND FOR GREECE: European Green DealDigital transformationInfrastructure“, στο οποίο ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) συμμετείχε ως Χρυσός Χορηγός εκπροσωπούμενος από τον Δρ. Γιώργο Πεχλιβάνογλου, Εκτελεστικό Διευθυντή του Ομίλου και Πρόεδρο της Επιτροπής Αιολικής Ενέργειας – ASME.

Ο κ. Πεχλιβάνογλου συμμετέχοντας στην ενότητα European Green Deal: ShortTerm And LongTerm Gains For The Environment, The Economy And The Citizens αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο ενεργειακό επενδυτικό περιβάλλον και παρουσίασε τα δύο πολύ σημαντικά έργα που προτείνει ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG), ενέργειας στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης συνολικής ισχύος 250MW το κάθε ένα και συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας (χωρητικότητα μπαταρίας) 1.000MWh το κάθε ένα, ως λύση κεντρικής αλλά και αποκεντρωμένης αποθήκευσης ενέργειας.

Αναλυτικά ο κ. Πεχλιβάνογλου ανέφερε στην παρουσίασή του:

«Η σημασία της κεντρικής αποθήκευσης στις περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης αλλά και στο ευρύτερο ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο είναι εξαιρετικά μεγάλη. Η απόφαση της κυβέρνησης για απολιγνιτοποίηση και απανθρακοποίηση της χώρας σε σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργεί μια μεγάλη ανάγκη υποδομών ρύθμισης και υποστήριξης του δικτύου.

Το έργο αποθήκευσης που αναπτύσσει ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG), Ptolemaida Storage, έχει συμπεριληφθεί στον τελικό κατάλογο του ENTSO-e (TYNDP) 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (https://tyndp2020-project-platform.azurewebsites.net/projectsheets/storage/1035) και είναι υποψήφιο για την ένταξη του στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) 2021 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιπλέον, έχει συμπεριληφθεί στα 16 εμβληματικά έργα της απολιγνιτοποίησης, συντελώντας θετικά στη δραστική αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ.

Πρόκειται για έργο σημαντικής 100% εγχώριας προστιθέμενης αξίας, με άμεσα και χειροπιαστά οφέλη για την τοπική και εθνική οικονομία, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του καθώς η μπαταρία λιθίου αλλά και άλλα υποσυστήματα παράγονται στη χώρα μας. Ήδη, στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιούνται επιχειρηματικές επεκτάσεις παραγωγής μπαταριών τεχνολογίας ιόντων λιθίου (Li-ion battery technology).

Οι νέες τεχνολογίες αποθήκευσης είναι η ελληνική προστιθέμενη αξία. Τα έργα αποθήκευσης του Ομίλου EUNICE ENERGY GROUP (EEG) προσφέρουν ενίσχυση της τοπικής απασχόλησης με νέες θέσεις εργασίας, συμβάλλουν στο Εθνικό Αναπτυξιακό Πλάνο και κατατάσσουν την ελληνική επιχειρηματικότητα και την ελληνική τεχνογνωσία στην πρώτη γραμμή των διεθνών τεχνολογικών ενεργειακών εξελίξεων.

Οι δυνατότητες που ανοίγονται με την υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων υψηλής ευελιξία κεντρικής αποθήκευσης είναι πολύ μεγάλες.

  • Αυξάνεται η σταθερότητα του δικτύου,
  • Αυξάνεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης μεγάλου ποσοστού ΑΠΕ στο δίκτυο,
  • Πραγματοποιείται πρωτογενής και δευτερογενής ρύθμιση τάσης και συχνότητας στο δίκτυο,
  • Αξιοποιούνται οι υπάρχουσες υποδομές δικτύου στην περιοχή,
  • Αυξάνεται η στήριξη του ηλεκτρικού συστήματος της περιοχής αλλά και της Β. Ελλάδας, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται το σύστημα στην Νότια χώρα, στην περιοχή της Πελοποννήσου, εξαλείφοντας τις περιπτώσεις απώλειας του δικτύου,
  • Ενισχύονται οι εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας προς Ιταλία αλλά και προς όλες οι Βαλκανικές χώρες.

 

Ταυτόχρονα, η υιοθέτηση από το Υπουργείο Ενέργειας του προγράμματος «εξοικονομώ-αυτονομώ» δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης πολλών μικρών συστημάτων αποθήκευσης διάσπαρτων στο δίκτυο χαμηλής τάσης. Αυτά τα διάσπαρτα συστήματα αποθήκευσης, ελεγχόμενα από κεντρική πλατφόρμα ΙοΤ στο Cloud, είναι σε θέση να λειτουργήσουν ως εικονικός σταθμός παραγωγής ενέργειας (virtual power plant) και να συνδράμουν και αυτά με τη σειρά τους, στη σταθεροποίηση του δικτύου και την είσοδο των ΑΠΕ, στο δίκτυο χαμηλής τάσης.

Παράλληλα, η απανθρακοποίηση των νησιών είναι άλλη μια σημαντική πρωτοβουλία του Υπουργείου την οποία ο Όμιλος EUNICE ENERGY GROUP (EEG) στηρίζει. Τόσο με τα έργα υβριδικών σταθμών τα οποία αναπτύσσει, ξεκινώντας με το επιτυχημένο και βραβευμένο έργο της Τήλου, όσο και με το εμβληματικό AIGAIO Project, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη αιολικού πάρκου 582MW και τις σχετικές διασυνδέσεις με Αθήνα και Κρήτη, αλλά και τη διασύνδεση του έργου με τα Δωδεκάνησα, που εξασφαλίζει την περίσσεια πράσινης ενέργειας, κάνοντας τη διαθέσιμη για τα νησιά αυτά.

Ολοκληρώνοντας, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η υιοθέτηση του target model στην αγορά της ενέργειας, έχει ως βασική προϋπόθεση την ύπαρξη σταθεροποιητικών μηχανισμών συστημάτων δηλαδή αποθήκευσης και ιδιαίτερα συστημάτων αποθήκευσης με τεχνολογία συσσωρευτών, ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν οι τιμές της ενέργειας σε χαμηλά επίπεδα. Στο πλαίσιο δημιουργίας τέτοιων υποδομών αποθήκευσης, στην Ελλάδα, υπάρχει χώρος. Οι επενδύσεις είναι πολύ σημαντικές για την Χώρα μας σε συνδυασμό με τη συναρμολόγηση και παραγωγή συσσωρευτών καθώς προσφέρουν υψηλή εγχώρια προστιθέμενη αξία από ελληνικά χέρια και ελληνικά μυαλά με μεγάλα οφέλη για την οικονομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση».

Δείτε παρακάτω το video ολόκληρου του συνεδρίου.

Την παρουσίαση του Γ. Πεχλιβάνογλου στην ενότητα του Συνεδρίου με θέμα “Εuropean Green Deal: short-term and long-term gains for the environment, the economy and the citizens” μπορείτε να την παρακολουθήσετε στο: 4:37:57 – 7:07:39.