Νέα

Eunice και We Energy σύμμαχοι στη πράσινη μετάβαση στη Θεσσαλία

Η Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας επεκτείνει το πρόγραμμα χρήσης βιοκαυσίμων σε περισσότερα σχολεία και δημόσια κτίρια στη περιοχή

Η ιδιαιτέρως επιτυχημένη συνεργασία του Ομίλου Eunice Energy Group με την Ενεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας (ΕΣΕΚ) στο τομέα της παροχής αποκλειστικά και μόνο  100% πράσινης ενέργειας μέσω της θυγατρικής του Ομίλου, We Energy, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την επέκταση του προγράμματος κάλυψης των αναγκών θέρμανσης με χρήση καθαρής ενέργειας σε σχολικές μονάδες και δημόσια κτίρια στο νομό Καρδίτσας.

Η ΕΣΕΚ προχώρησε στη πιλοτική εγκατάσταση λέβητα και καυστήρα πέλλετ 35kw στο νηπιαγωγείο του Καλλιφωνίου Καρδίτσας, με την προοπτική η δράση να επεκταθεί και σε άλλα σχολεία και δημόσια κτίρια στο νομό Καρδίτσας. Η εγκατάσταση “κούμπωσε” στο ήδη υπάρχον συμβατικό σύστημα θέρμανσης του σχολείου. Το νέο σύστημα περιλαμβάνει καταγραφικό σύστημα (μέτρηση κατανάλωσης καυσίμου κ.α.), online σύστημα μέσω του οποίου πραγματοποιείται έλεγχος του λέβητα από απόσταση, καθώς και ρύθμιση των παραμέτρων για τη βέλτιστη λειτουργία του. Το πέλλετ παράγεται σε εγκαταστάσεις του ΕΣΕΚ, με πρώτη ύλη κατάλοιπα από ξύλο και καφέ, σε συνεργασία με αγρότες, βιομηχανίες και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας χρήση 100% πράσινης ενέργειας που προμηθεύει η We Energy. Με αυτόν τον τρόπο προωθείται  η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της περιοχής από τα ρυπογόνα ορυκτά καύσιμα, η μείωση της ενεργειακής φτώχειας, ενώ παράλληλα ενισχύεται η πράσινη μετάβαση προς την δημοκρατία της ενέργειας,  με την αξιοποίηση τοπικών πόρων όπως η υπολειμματική βιομάζα που μέχρι πρότινος παρέμενε αναξιοποίητη. Το πρωτότυπό αλλά και πρωτοπόρο για την Ελλάδα πρότζεκτ έχει ως σκοπό να ενδυναμώσει το μήνυμα της κυκλικής οικονομίας και της ενεργειακής αυτονομίας των κοινοτήτων και των πολιτών.

Η ΕΣΕΚ είναι κάτοχος του «Πράσινου Σήματος» της We Energy, το οποίο πιστοποιεί, με τη «σφραγίδα» του Διαχειριστή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ), ότι ο κάτοχός του κάνει χρήση ηλεκτρικού ρεύματος που παράγεται αποκλειστικά  από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

H We Energy είναι μια εταιρεία προμήθειας και εμπορίας αποκλειστικά και μόνο 100% καθαρής, πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, έχοντας ως πράσινο όραμα να δημιουργήσει ΜΑΖΙ με τους πελάτες της έναν καλύτερο κόσμο αειφόρου ανάπτυξης και ενεργειακής αυτονομίας για όλους, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο. Η We Energy ανήκει στον αμιγώς ελληνικό ενεργειακό Όμιλο EUNICE ENERGY GROUP  με πολυετή τεχνογνωσία και δραστηριότητα στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Η Eνεργειακή Κοινότητα Καρδίτσας είναι μια πρωτοβουλία πολιτών και επαγγελματιών  της περιοχής με σκοπό να αξιοποιήσουν τους τοπικούς πόρους και να παράξουν ενέργεια (θερμική και ηλεκτρική). Ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό να προωθήσουν τις ανανεώσιμε πηγές ενέργειας σε τοπικό επίπεδο. Πλέον σχεδόν 400 μέλη συμμετέχουν στο εγχείρημα, μεταξύ των οποίων πολίτες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημοτικές αρχές.