Συνολική ισχύς

20.8MW

Το 2011, τέθηκε σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Αιολικό Πάρκο Βοιωτίας Κέδρος», συνολικής ισχύος 13,8MW. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επέκταση του κατά υφιστάμενου πάρκου κατά 6,9MW.