Συνολική Ισχύς

43.7MW

Το 2007, η Eunice κατασκευάζει και θέτει σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Αρκαδικά Μελτέμια», συνολικής ισχύος 34,5MW. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επέκταση του υφιστάμενου πάρκου κατά 9,2MW.