Συνολική Ισχύς

8.34MW

O Όμιλος Eunice, διαθέτει στο δυναμικό του εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύος ίσης με 8,34MW.