Συνολική Ισχύς

16,2MW

Το 2007, η Eunice κατασκευάζει και θέτει σε λειτουργία το αιολικό πάρκο «Αιολικά Πάρκα Αρκαδίας», συνολικής ισχύος 11,5MW. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επέκταση του υφιστάμενου πάρκου κατά 4,7MW.