Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας – Αφρικής (GAP Interconnector)

Τίτλος έργου

Ηλεκτρική Διασύνδεση Ελλάδας – Αφρικής (“GAP Interconnector”)

Υποστηρικτής έργου

“GAP Interconnector S.M.S.A.” θυγατρική του Eunice Energy Group

Δυνατότητα μεταφοράς

2000MW – Υπεράκτια μετάδοση συνεχούς ρεύματος

Χαρακτηριστικά έργου

  • Υποθαλάσσια διαδρομή εντός της επίσημα οριοθετημένης Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης Ελλάδας – Αιγύπτου (ΑΟΖ)
  • Συμπεριλήφθηκε με επιτυχία στο ENTSOE TYNDP 2020 (αριθμός έργου 1048)
  • Υποψήφιος ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος στην 5η λίστα PCI
  • Συμπεριλήφθηκε με επιτυχία στο ENTSOE TYNDP 2022 (αριθμός έργου 1048)

Περιγραφή έργου

Το έργο αναφέρεται στην κατασκευή υποθαλάσσιας ζεύξης μεταφοράς συνεχούς ρεύματος συνολικής ισχύος 2000MW (2x1000MW) που θα διασυνδέει τις ακτές της Βόρειας Μεσογείου της Αιγύπτου και την Ελλάδα στο νησί της Κρήτης. Ένας νέος σταθμός μετατροπής HVDC κοντά στον υφιστάμενο θερμοηλεκτρικό σταθμό του Αθερινόλακκου στη Νοτιοανατολική Κρήτη θα είναι το σημείο σύνδεσης με την Ελλάδα. Το σημείο σύνδεσης στην Αίγυπτο θα βρίσκεται στη βόρεια ακτή της που βρίσκεται νότια της Κρήτης, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος του ηλεκτρικού φορτίου της Αιγύπτου και της υποδομής του δικτύου μεταφοράς HV. Όλες οι προαναφερθείσες εγκαταστάσεις (σταθμοί μετατροπέων, υποσταθμοί κ.λπ.) θα είναι κλειστού τύπου με τεχνολογία GIS. Το προτεινόμενο έργο Ελλάδας – Αφρικής Power Interconnector θα παρέχει ενεργειακή σταθερότητα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου καθώς θα διευκολυνθούν οι διηπειρωτικές μεταφορές ενέργειας και θα αυξηθεί η επάρκεια παραγωγής της περιοχής.

AOZ_res-420x256
ATTICA-DODECANESE-CRETE-EGYPT-Interconnector_ENTSO_TYNDP2020_NIGHTMAP_res_2-420x256

Νυχτερινός χάρτης Αττικής, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Αίγυπτος Διασύνδεση ENTSOE TYNDP 2020

Σχετικά έργα

Διασύνδεση Νοτίου Αιγαίου (SAI) – αριθμός έργου ENTSOE 293

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διασύνδεση ENTSOE TYNDP 2020 GAP

Διασύνδεση ENTSOE TYNDP 2020 Νότιου Αιγαίου

ENTSOE TYNDP 2020